TIN TỨC - SỰ KIỆN

Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần III
19/06/2020 | 08:48  | cms-view-count: 26079

Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đắk Nông vừa ban hành Kế hoạch về tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật lần thứ III, năm 2020-2021.

Theo đó, Hội thi sẽ được tiến hành qua 7 giai đoạn, bao gồm: giai đoạn 1 (trong tháng 12/2019): Phát động Hội thi; giai đoạn 2 (từ 1/1-15/6/2020): Ban hành các văn bản triển khai Hội thi; giai đoạn 3 (16/6/2020-30/4/2021): Tuyên truyền, vận động các đơn vị tham gia; giai đoạn 4 (1/5-30/5/2021): Tiếp nhận sản phẩm, tổ chức đánh giá, xếp loại và gửi kết quả, danh sách kèm giải pháp về cơ quan thường trực Ban tổ chức cấp tỉnh; giai đoạn 5 (1/6-31/7/2021): Tổ chức đánh giá, chấm điểm, giải quyết các khiếu nại; giai đoạn 6 (1/8-31/8/2021): Công bố kết quả chính thức và hoàn thiện các giải pháp, sản phẩm gửi tham dự Hội thi toàn quốc; giai đoạn 7 (trong tháng 12/2021): Tổ chức Lễ Tổng kết, trao giải Hội thi.

Máy bóc vỏ hạt mắc ca của anh Nguyễn Văn Lanh ở xã Thuận Hạnh (Đắk Song) là một trong những sản phẩm đạt giải tại Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ II

Hội thi yêu cầu 100% các đơn vị huyện, thành phố thành lập Ban tổ chức Hội thi và vận động các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Mỗi đơn vị đầu mối sau khi sơ tuyển có ít nhất từ 3 giải pháp, sản phẩm tham gia dự thi. Đối với các tác giả và sản phẩm dự thi cáp huyện, thành phố gửi hồ sơ về Phòng Kinh tế- Hạ tầng các địa phương. Đối với các tác giả và sản phẩm tham gia thuộc các sở, ban ngành cấp tỉnh, hồ sơ và sản phẩm dự thi gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh.

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật được tổ chức 2 năm 1 lần, nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của toàn dân trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật; đồng thời, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Theo Báo Đắk Nông điện tử