TIN TỨC - SỰ KIỆN

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tăng cường phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh
19/06/2020 | 10:07  | cms-view-count: 26377

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu và ngăn chặn nguy cơ bùng phát dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu các Sở, Ban ngành, UBND huyện Krông Nô và các đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với UBND huyện Krông Nô và các đơn vị liên quan: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xử lý ổ dịch tại Trung tâm nhà May mắn theo đúng quy định; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp tiếp xúc gần, người tiếp xúc với người tiếp xúc gần để có biện pháp xử lý kịp thời, hiệu quả không để dịch lây lan ra cộng đồng.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác vệ sinh, xử lý môi trường phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu theo hướng dẫn Bộ Y tế.

- Theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh, kịp thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền về bệnh Bạch hầu, hướng dẫn các hoạt động vệ sinh phòng, chống dịch bệnh. Cung cấp tài liệu tuyên truyền cho các cơ quan tuyền thông của tỉnh để thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng dẫn phòng bệnh cho nhân dân.

H.M