TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ
28/06/2020 | 11:13  | cms-view-count: 18325

Ngày 27/6, Đoàn kiểm tra của Bộ Nội vụ do Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng dẫn đầu đã có buổi làm việc với UBND tỉnh về triển khai thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, vị trí việc làm và tinh giản biên chế. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc về kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy, quản lý, sử dụng biên chế công, số lượng người làm việc trong các đơn vị nghiệp công lập và hợp đồng lao động giai đoạn 2015-2020, tỉnh đã xây dựng các văn bản triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao đã đem lại hiệu quả tích cực, cụ thể: Về tổ chức hành chính, tỉnh đã giảm 01 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; Giảm 42 phòng trực thuộc các sở, ngành; Giảm 05 chi cục và tương đương thuộc các sở, ngành; Giảm 17 phòng trực thuộc các ban, chi cục và tương đương.

Về đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh đã giảm 58 đơn vị.Trong đó: Đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chỉ thường xuyên giảm 33 đơn vị; Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm một phần chi thường xuyên giảm 26 đơn vị; Đơn vị sự nghiệp tự bảo đảm chi thường xuyên tăng 01 đơn vị.

Về sáp nhập, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp huyện, xã, đến nay toàn tỉnh đã giảm được 76 thôn, bon, bản, tổ dân phố. Cấp xã giảm được 600 người hoạt động không chuyên trách và giảm gần 8.000 người không chuyên trách ở thôn, bon, tổ dân phố.

Về tinh giảm biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP  tỉnh đã giảm  310 trường hợp, gồm: công chức 71 người; Viên chức là 141 người; Cán bộ công chức xã là 60 người; công chức Khối Đảng là 23 người; Hợp đồng theo Nghị định 68 là 01 người; Khối Doanh nghiệp là 14 người.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đã đạt được, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế tại tỉnh Đắk Nông, đồng thời kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ Nội vụ những giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Đ/c Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Duy Thăng - Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá cao những kết quả của tỉnh trong thực hiện các quy định về tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên. Đồng chí đề nghị tỉnh cần rà soát lại số liệu biên chế, nhu cầu sử dụng biên chế cụ thể ở các đơn vị, địa phương. Đồng chí cho biết Bộ Nội vụ cũng đã trình Chính phủ dự thảo nghị quyết liên quan đến việc tháo gỡ những khó khăn trong thực hiện tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy ở các địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Thứ trưởng Bộ Nội vụ cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Đồng chí mong muốn Bộ Nội vụ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp tỉnh trong việc thực hiện tổ chức bộ máy, cơ cấu vị trí việc làm, biên chế và tinh giản biên chế sao cho phù hợp với điều kiện đặc thù và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tấn Lê