TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe
29/06/2020 | 09:56  | cms-view-count: 12526

Để triển khai kịp thời ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý vi phạm quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 3176/UBND-KGVX chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện thành phố và các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Quản lý thị trường tỉnh và các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm về quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn tỉnh. Tập trung xử lý các hành vi quảng cáo thực phẩm chức năng như thần dược, quảng cáo sai sự thật, quảng cáo lừa dối gây nhầm lẫn cho người tiêu dùng; quảng cáo mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung, quảng cáo không đúng nội dung đã được xác nhận; quảng cáo lợi dụng lời nói, hình ảnh của giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ, dược sĩ, bệnh nhân; quảng cáo không có nội dung khuyến cáo "thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh". Nếu có dấu hiệu hình sự, yêu cầu chuyển cơ quan công an xử lý theo quy định tại Điều 197 Bộ luật hình sự năm 2015.

UBND các huyện, thành phố tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, giám sát chặt chẽ về nội dung, phương thức hoạt động quảng cáo thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn.

Giao Sở Y tế làm đầu mối tổng hợp kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm của các đơn vị, báo cáo UBND tỉnh và Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) theo quy định.

H.M