TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Bộ Y tế
29/06/2020 | 04:31  | cms-view-count: 20817

Ngày 29/6/2020, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên làm Trưởng Đoàn công tác đã làm việc tại tỉnh ta về việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở và công tác phòng, chống bệnh nói chung, đặc biệt công tác phòng, chống dịch bệnh Bạch hầu nói riêng trên địa bàn tỉnh. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và địa phương có liên quan.

Đ/c Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND phát biểu tại buổi làm việc

Theo báo cáo tại buổi làm việc về triển khai thực hiện Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới. Các cấp trên địa bàn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới triển khai phù hợp với tình hình địa phương. Đến nay, tỉnh đã tổ chức lại trung tâm Y tế tuyến huyện trên cơ sở sáp nhập 03 đơn vị tuyến huyện gồm Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế và Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; sáp nhập được 08 trung tâm Y tế huyện, thành phố, trong đó có 07 trung tâm Y tế huyện thực hiện 02 chức năng theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 100% cán bộ, công chức, viên chức, 100% các trạm Y tế có hệ thống mạng, máy tính để làm việc. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm dùng chung được triển khai hiệu quả đến các cơ quan, đơn vị cấp huyện và đơn vị cấp xã. Thư điện tử công vụ được cấp cho 100% cán bộ viên chức. Trong đó, 100% hộp thư được cấp thường xuyên sử dụng. Tỷ lệ văn bản điện tử được gửi nhận qua hòm thư điện tử là trên 95%. 100% chuyên trách trạm Y tế xã, phường, thị trấn và cộng tác viên Y tế thôn, buôn, tổ dân phố được tập huấn, đào tạo sử dụng phần mềm trên hệ thống Smatphone. Hiện nay, 100% trạm Y tế các xã, thị trấn được triển khai, sử dụng phần mềm hồ sơ sức khỏe điện tử.

Cũng theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác phòng, chống Covid-19, tính đến nay tỉnh không có trường hợp mắc Covid-19. Số trường hợp nghi ngờ: 102 người; Số trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp nghị ngờ: 311 người; Số mẫu làm xét nghiệm: 433 mẫu hiện toàn bộ đều âm tính. Tổng số trường hợp cách ly y tế: 9181 người trong đó: Cách ly y tế tại cơ sở y  tế: 105 người; Cách ly y tế tại khu cách ly tập trung: 218 người; Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú: 1.425 người; Khuyến cáo tự cách ly và theo dõi sức khỏe tại nhà: 7.433 người.

Tình hình mắc bệnh Bạch Hầu tính đến ngày 26/6/2020, toàn tỉnh ghi nhận 12 trường hợp dương tính bệnh Bạch hầu (01 trường hợp tử vong). Tập trung ở Krông Nô: 04 trường hợp, Đắk Glong: 08 trường hợp. 

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá cao những kết quả của tỉnh trong thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở và công tác phòng, chống bệnh dịch bệnh. Đồng chí đề nghị tỉnh cần kiểm tra, rà soát những địa bàn có nguy cơ dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh và các biện pháp phòng chống để nâng cao nhận thức, ý thức tự giác và chủ động phòng, chống dịch bệnh cho người dân. Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cùng với các cơ quan thuộc Bộ hỗ trợ bảo đảm đầy đủ vác xin cho tỉnh để tiêm phòng, chống bệnh Bạch hầu. Tỉnh cần chỉ đạo tất cả các cấp, các ngành cùng vào cuộc trong công tác phòng, chống bệnh Bạch hầu, đặc biệt Sở Tài chính cần hướng dẫn Sở Y tế trong công tác thanh quyết toán trong công tác phòng chống dịch bệnh Bạch hầu. 

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND trọng cảm ơn và tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, góp ý của Thứ trưởng Bộ Y tế cùng các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Đồng chí cho biết ngay từ đầu khi phát hiện ổ dịch, tỉnh đã thành lập ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh. Đến thời điểm hiện tại công tác phòng, chống dịch Covid19 và bệnh Bạch hầu trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát an toàn. Đồng chí mong muốn trong thời gia tới Bộ Y tế tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, giúp tỉnh trong việc thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở và công tác phòng, chống bệnh dịch bệnh.


Tấn Lê