TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020
30/06/2020 | 04:38  | cms-view-count: 23098

Ngày 29/6/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Tham dự Hội nghị có các đồng chí là lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa. Các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: theo Báo Đắk Nông điện tử

Theo báo cáo tại Hội nghị, kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt tương đối, cụ thể: Trong 16 nhóm chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2020  được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 11/12/2019, tiến độ thực hiện của các nhóm chỉ tiêu, cụ thể: 02/16 nhóm chỉ tiêu đạt tốt chiếm 12,5%; 03/16 nhóm chỉ tiêu đạt tiến độ khá chiếm 18,75%, khả năng cuối năm đạt KH đề ra; 03/16 nhóm chỉ tiêu đạt thấp, cần tập trung phấn đấu quyết liệt, chiếm 18,75%; 08/16 nhóm chỉ tiêu đánh giá vào cuối năm, chiếm 50%. 

Tốc độ tăng trưởng GRDP 6 tháng (giá so sánh năm 2010) ước đạt 6,09%; tăng trưởng thấp hơn cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 tăng trưởng đạt 8,03%, cùng kỳ năm 2018 đạt 9,28%). Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng khá 4,5%. Vụ Đông Xuân 2019-2020, đến nay thu hoạch được 9.486 ha/10.292 ha, đạt 92% diện tích gieo trồng, nhanh hơn so với cùng kỳ là 332 ha. Vụ Hè Thu gieo trồng được 4.010 ha, chậm hơn so với cùng kỳ 25 ngàn ha (cùng kỳ năm 2019 gieo trồng được 29 ngàn ha. Toàn tỉnh có 22/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 37%; bình quân mỗi xã đạt 14,57 tiêu chí, tăng 01 xã so với đầu năm. Đến nay có 08 nhà đầu tư thực hiện các dự án về nghiên cứu và sản xuất cây giống, các dự án về ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp với diện tích 54,75 ha. Xuất khẩu 6 tháng ước thực hiện 550 triệu USD, đạt 47%KH, tăng 12,5% so với cùng kỳ.  Thu ngân sách nhà nước đạt 1.256 tỷ đồng, đạt 47% dự toán, giảm 13% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 2.756 tỷ đồng, đạt 35% dự toán, giảm 12% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm có 268 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 13,6% so với cùng kỳ; tổng vốn đăng ký gần 2.173 tỷ đồng, tăng 58,5% so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được tỉnh quan tâm, chú trọng; quốc phòng – an ninh được tăng cường; chính trị, xã hội ổn định; quan hệ đối ngoại tiếp tục được đẩy mạnh…

Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp; thu ngân sách nhà nước giảm so với cùng kỳ năm trước; tiến độ thực hiện một số dự án thu hút đầu tư ngoài ngân sách còn chậm, đặc biệt là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư và hoàn thiện hồ sơ pháp lý, xử lý các vấn đề phát sinh có liên quan, vướng mắc trong thủ tục pháp luật về đầu tư...

Đ/c Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: theo Báo Đắk Nông điện tử

Để thúc đẩy kinh tế trong 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí Nguyễn Bốn – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, các sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục bám sát, tổ chức triển khai những giải pháp, chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,  phấn đấu hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra. Các chủ đầu tư cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Ngoài ra, ngành Thuế, Tài chính cũng cần đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách, nhất là trong lĩnh vực đất đai. Đồng chí nhấn mạnh, trong thời gian qua, công tác phòng chống dịch covid-19 và bệnh bạch hầu đã được các cấp, ngành, địa phương phải làm tốt, được sự ủng hộ của người dân. Vì vậy, công tác này cần phải tiếp tục làm tốt hơn nữa và không để xảy ra bùng phát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh. 


Tấn Lê