TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư trong năm 2020
20/07/2020 | 09:22  | cms-view-count: 13716

6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh Đắk Nông giải ngân vốn đầu tư đạt 35,4% và vẫn còn chậm. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Bốn yêu cầu, phấn đấu cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch.

Ngày 17/7, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Nguyễn Bốn ký ban hành Chị thị 08 về việc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư năm 2020.

Kết quả giải ngân vốn đầu tư 6 tháng đầu năm 2020 đạt 35,4%, cao hơn 6,3% so với cùng kỳ năm 2019 (Kế hoạch năm 2020 gần 2.100 tỷ đồng vốn đầu tư). Tuy nhiên, so với yêu cầu đề ra vẫn còn thấp.

Nguyên nhân chủ yếu, các chủ đầu tư còn chậm hoàn thiện các thủ tục đầu tư theo quy định, chưa chủ động, quyết liệt trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Một số chủ đầu tư chưa làm hết trách nhiệm, thiếu cương quyết, kiểm tra, đôn đốc...

Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, các cấp, ngành, địa phương phấn đấu cả năm giải ngân đạt 100% kế hoạch (kể cả số vốn các năm trước được chuyển nguồn sang năm 2020). 

Theo đó, các cấp, các ngành cần xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2020. Người đứng đầu liên quan đến giải ngân vốn đầu tư từng dự án, chịu trách nhiệm toàn diện trước Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

Tỉnh sẽ thực hiện điều chuyển các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, đến ngày 20/7/2020 các dự án có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch vốn năm 2020. Đối với nguồn cân đối ngân sách địa phương, nếu đến hết tháng 9/2020 các dự án khởi công mới có tỷ lệ giải ngân dưới 50% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho dự án khác. Dự án chuyển tiếp đến hết tháng 7/2020 tỷ lệ giải ngân dưới 60% kế hoạch thì cắt giảm vốn để bổ sung cho các dự án khác...

Toàn tỉnh quyết liệt triển khai các giải pháp, đôn đốc để trước ngày 15/9/2020 phấn đấu hoàn thành giải ngân đạt trên 60% kế hoạch vốn của tất cả các nguồn vốn.

Theo Báo Đắk Nông điện tử