TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân
21/07/2020 | 04:23  | cms-view-count: 43287

Sáng 21/7, Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) tỉnh Đắk Nông tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành Kiểm sát Nhân dân (26-7-1960- 26-7-2020) và 16 năm xây dựng và phát triển VKSND tỉnh Đắk Nông. Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hà Trung Ký – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh.

Toàn cảnh buổi Lễ kỷ niệm

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của ngành trong 60 năm qua. Ngày 15/7/1960, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa II nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã thông qua Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký sắc lệnh số 20/LCT công bố Luật tổ chức VKSND, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan VKSND trong bộ máy nhà nước ta. Kế thừa và phát huy những thành quả và kinh nghiệm hoạt động của Viện Công tố trong cách mạng dân tộc, dân chủ, nhân dân nhờ sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự giám sát thường xuyên của Quốc hội, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan Nhà nước, các đoàn thể, tổ chức xã hội ở Trung ương và địa phương, sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, ngành Kiểm sát nhân dân đã không ngừng phấn đấu, xây dựng và trưởng thành; vừa tiến hành củng cố, xây dựng lực lượng, tổ chức bộ máy vừa thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo định hướng gắn công tác kiểm sát với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và bảo đảm các quyền dân chủ của nhân dân.

Các đại biểu tham dự Lễ ỷ niệm

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông, 16 năm xây dựng và phát triển, trên cơ sở Nghị quyết số 22/2003/QH11 ngày 26/11/2003, kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XI về việc chia tách và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, theo đó tỉnh Đăk Lăk được chia tách thành 02 tỉnh, Đăk Lăk và Đăk Nông. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk Nông được thành lập và đi vào hoạt động theo Quyết định số 14/2004/QĐ-TCCB ngày 15/01/2004 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhàn dân tối cao.

Thời gian đầu đơn vị chi có 54 cán bộ công chức và người lao động, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ban cán sự đảng VKSND tối cao, của Thường trực Tỉnh uỷ Đắk Nông, VKSND tỉnh đã từng bước ổn định bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức từng bước ổn định tâm lý và tư tưởng, xác định trách nhiệm với Ngành nên đã bắt tay thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, trong 16 năm qua, ngành kiểm sát đều thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu công tác theo yêu cầu của các Nghị quyết của Quốc hội, của Ngành đề ra, cũng như phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, góp phần cùng các cơ quan bảo vệ pháp luật trong tỉnh giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh nhà. Không để xảy ra tình trạng oan, sai, bỏ lọt tội phạm và người phạm tội. Chất lượng nguồn nhân lực dần được chuẩn hóa và nâng cao. Đội ngũ cán bộ quản lý ở hai cấp; số lượng Kiểm sát viên các loại đã đáp ứng được yêu cầu của cải cách tư pháp. Đời sống công chức ngày càng được cải thiện.

16 năm xây dựng và phát triển với những thành tích đã đạt được, ngành KSND tỉnh Đắk Nông đã được Đảng, Nhà nước, VKSND tối cao và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Nông khen thưởng với nhiều danh hiệu cao quý, như: Năm 2010, 2019, VKSND tỉnh Đắk Nông được tặng thưởng Huân chương lao động hạng bạng ha và hạng hai; co 03 lượt tập thể được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba; 04 cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì và hạng ba; 02 tập thể được tặng Bằng khen của Chính phủ; hàng trăm lượt tập thể và cá nhân được VKSND tối cao, Tỉnh ủy, UBND tỉnh tặng Bằng khen, Cờ thi đua, nhiều lượt cá nhân, tập thể  điển hình tiên tiến, chiến sỹ thi đua Ngành, chiến sỹ thi đua cơ sở...

Đ/c Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi Lễ kỷ niệm

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960-26/7/2020) của VKSND tỉnh Đắk Nông đồng chí Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy đồng chí chúc mừng, biểu dương tập thể Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Viện và các thế hệ công chức, người lao động ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Nông đã luôn nêu cao bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất đạo đức trong sáng, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, cũng như nhiệm vụ chính trị của ngành Kiểm sát tại địa phương. Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của Ngành đồng chí đề nghị  Ban cán sự đảng, lãnh đạo VKSND hai cấp tỉnh Đắk Nông tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn đơn vị phát huy các thành tích đạt được; tiếp tục đổi mới, bám sát chỉ đạo của Viện KSND tối cao để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp. Tiếp tục quán triệt, triển khai thi hành nghiêm túc Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật về tư pháp; các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, của Quốc hội liên quan đến lĩnh vực tư pháp. Nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp để các quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước và của công dân được đảm bảo, pháp luật được thực thi một cách đầy đủ và thống nhất. Đồng thời, Ban cán sự đảng và Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Đắk Nông tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và Nghị quyết TW4 khóa XII "Về xây dựng và chỉnh đốn Đảng", chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gắn với việc thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên "Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm. 

Đ/c Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy trao, tặng Bức trướng, thêu tám chữ vàng "Bản lĩnh, Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đăk Nông tặng ngành KSND tỉnh Đắk Nông Bức trướng, thêu tám chữ vàng "Bản lĩnh, Kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả".


Tấn Lê