TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
22/07/2020 | 09:55  | cms-view-count: 8650

UBND tỉnh vừa Phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng và đề nghị.

Theo đó, từ 14 giờ ngày 08/8/2020, học sinh đến phòng thi làm thủ tục dự thi, đính chính sai sót thông tin đăng ký dự thi (nếu có) và nghe phổ biến Quy chế thi, lịch thi.

Kỳ thi được diễn ra trong 02 ngày 09/8 và 10/8/2020 (dự phòng ngày 11/8/2020) tại 13 điểm thi trên địa bàn toàn tỉnh với số lượng 6231 thí sinh đăng ký dự thi (bao gồm: 6047 thí sinh giáo dục phổ thông, 184 thí sinh giáo dục thường xuyên và 413 thí sinh tự do).

Lịch thi cụ thể như sau:

Tại Quyết định này, UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Phương án được phê duyệt phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tốt Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông theo đúng Quy chế thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; báo cáo kết quả về Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

HM