TIN TỨC - SỰ KIỆN

Lễ bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Đắk Nông
22/07/2020 | 01:58  | cms-view-count: 7993

Ngày 21/127/2020, tại trụ sở Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Đắk Nông UBND tỉnh đã tổ chức Lễ bàn giao từ doanh nghiệp Nhà nước sang Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Đắk Nông. Đến dự buổi lễ, có ông Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Tấn Bi - Giám đốc Sở Tài chính; ông Ngô Xuân Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Đắk Nông cùng với lãnh đạo, công nhân viên Công ty Cổ phần và Thiết bị trường học Đắk Nông.

Toàn cảnh Lễ bàn giao

Tại buổi lễ bàn giao ông Nguyễn Tấn Bi – Giám đốc Sở Tài chính cơ quan đại diện chủ sở hữu và ông Ngô Xuân Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Đắk Nông đã ký biên bản bàn giao doanh nghiệp Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Trường học Đắk Nông sang Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Đắk Nông kể từ ngày 01/10/2019. 

Ông Nguyễn Tấn Bi – Giám đốc Sở Tài chính cơ quan đại diện chủ sở hữu và ông Ngô Xuân Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần và Thiết bị Trường học Đắk Nông đã ký biên bản bàn giao

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tấn Bi – Giám đốc Sở Tài chính cơ quan đại diện chủ sở hữu cám ơn sự quan tâm chỉ đạo của Ban chỉ đạo Cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước tỉnh đã tạo điều kiện để Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Trường học sang Công ty Cổ phần và Thiết bị trường học Đắk Nông theo đúng quy định, quy trình. Ông mong muốn Công ty Cổ phần và Thiết bị trường học Đắk Nông tiếp nhận kế thừa mọi quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của Công ty TNHH MTV Sách – Thiết bị Trường học bàn giao và thực hiện các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, quyết liệt thực hiện các giải pháp quản lý đã đề ra, bảo toàn và phát triển vốn của Công ty, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động.


Tấn Lê