TIN TỨC - SỰ KIỆN

Khảo sát xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2015-2020
22/07/2020 | 02:11  | cms-view-count: 8971

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông phối hợp với Hội Cựu Chiến binh tỉnh tiến hành tổ chức đợt khảo sát xã hội học về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 nhằm tìm hiểu cảm nhận, đánh giá của các giai tầng trong xã hội về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và ý kiến về những định hướng phát triển lớn của Đắk Nông trong giai đoạn 2020 – 2025 (được nêu trong dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII).

Theo đó, đối tượng khảo sát là đội ngũ công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang; công nhân; người lao động nông nghiệp; tiểu thương; doanh nghiệp. Đợt khảo sát triển khai tại 71 xã phường/thị trấn của 8 huyện, thành phố trong tỉnh.

Mẫu khảo sát sử dụng trên giao diện điện thoại thông minh (smartphone)

Quá trình khảo sát được tiến hành theo dạng điều tra xã hội học bằng phương pháp định lượng, thông qua bảng hỏi và phương pháp xin ý kiến dưới dạng biểu mẫu điện tử. Hình thức điều tra là gửi bảng hỏi cho các đối tượng điều tra tự điền. Việc điều tra tiến hành trên quy mô diện rộng, phiếu xin ý kiến dưới dạng biểu mẫu điện tử. Dữ liệu điều tra được nhập và phân tích trực tuyến trên Google Docs và sử dụng phần mềm chuyên dụng IBM SPSS 21 để đối chiếu so sánh.

Theo kế hoạch, dự kiến số lượng người tham gia trả lời phiếu xin ý kiến điện tử khoảng 10.000 người. Số lượng phiếu điều tra phát trực tiếp cho đối tượng nông dân, hưu trí, doanh nghiệp là 2.130 phiếu. Việc tổng hợp, nhập, phân tích số liệu; viết báo cáo kết quả điều tra hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

Điều tra viên là hội viên Hội Cựu chiến binh các xã/ phường/thị trấn. Giám sát điều tra là công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Theo Báo Đắk Nông điện tử