Rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai
07/08/2020 | 02:21  | cms-view-count: 18878

Theo dự báo của Đài khí tượng, thủy văn, trong thời gian tới, khả năng mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất có thể xảy ra. Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo các Sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan rà soát, chủ động phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương; UBND tỉnh; Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh về Phòng, chống thiên tai.

Giao Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh thường xuyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo và kết quả đo mưa của các trạm đo mưa tự động trên địa bàn tỉnh để kịp thời cảnh báo về mưa lớn, lũ, lũ quét và sạt lở đất, đồng thời thông tin kịp thời đến các cấp chính quyền và đến người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa.

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện một số nội dung sau:

- Tổ chức kiểm tra, rà soát những khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, vùng ngập sâu khi mưa lớn. Sẵn sàng các phương án ứng phó khi có thiên tai, chủ động bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân và tổ chức khắc phục hậu quả được nhanh chóng, kịp thời và hiệu quả.

- Rà soát, cập nhật phương án sơ tán dân theo hướng tăng cường sơ tán tại chỗ, hạn chế sơ tán tập trung. Chuẩn bị trang thiết bị, máy móc cần thiết để đo thân nhiệt, phân loại các đối tượng để xây dựng phương án sơ tán. Sẵn sàng phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân.

- Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên tổng hợp báo cáo về tình hình diễn biến thiên tai, thiệt hại về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai và UBND tỉnh theo quy định.

H.M