Thực hiện nghi thức trong 02 ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu
13/08/2020 | 09:37  | cms-view-count: 16413

Thực hiện Công điện số 2954/CĐ-BVHTTDL ngày 12/8/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn chỉ đạo các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh thực hiện nghi thức Lễ Quốc tang đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; theo đó, UBND tỉnh yêu cầu:

Các cơ quan, công sở trên địa bàn tỉnh thực hiện treo cờ rủ trong 02 ngày Lễ Quốc tang (ngày 14/8 và ngày 15/8/2020). Cờ rủ là Quốc kỳ, có dải băng tang (có kích thước bằng 1/10 chiều rộng lá cờ, chiều dài theo chiều dài của lá cờ và chỉ treo cờ đến 2/3 chiều cao của cột cờ, dùng băng vải đen buộc không để cờ bay).

Các cơ quan, đơn vị, địa phương dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày Lễ Quốc tang.

Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Nông, Báo Đắk Nông thông tin rộng rãi việc thực hiện nghi thức trong 02 ngày Lễ Quốc tang để các cơ quan, đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân biết, thực hiện.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân, các cơ sở vui chơi, giải trí trên địa bàn dừng, hoãn tổ chức các chương trình nghệ thuật, thi đấu thể thao và hoạt động vui chơi, giải trí khác trên địa bàn trong 02 ngày Lễ Quốc tang.  

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình của địa phương thông tin rộng rãi việc thực hiện nghi thức trong 02 ngày Lễ Quốc tang để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa bàn biết, thực hiện.

H.M