Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
13/08/2020 | 04:52  | cms-view-count: 44134

Trong các ngày từ 12-13/8/2020, Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã long trọng tổ chức khai mạc Đại hội Đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Toàn cảnh Đại hội

 

Tham dự Đại hội có các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoa – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Điểu Xuân Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo các ban đảng, đoàn thể trên địa bàn. Đại hội có sự tham dự của 230 đại biểu ưu tú, tiêu biểu đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh chính trị, sức mạnh đoàn kết và nguyện vọng của 2.514 đảng viên trên địa bàn.
Nhiệm kỳ 2015 - 2020, mặc dù gặp không ít khó khăn, thách thức trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đã đạt được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực. Trong 12 nhóm chi tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra có: 26 chi tiêu vượt và đạt. Trong đó, 20 chỉ tiêu vượt, chiếm 62,5%; 06 chi tiêu đạt, chiếm 18,75%; 06 chi tiêu chưa đạt, chiếm 18,75%. Cơ cấu kinh tế đang chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại - dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, cụ thể: Thương mại dịch vụ đạt 50,13 %; công nghiệp - xây dựng đạt 37,4%; nông nghiệp, lâm nghiệp đạt 12,83%. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến hết năm 2020 ước đạt 1.031 tỷ đồng vượt 16,2%, thu ngân sách tăng bình quân hàng năm là 14,69%. Chi ngân sách đến hết năm 2020 ước thực hiện 614 tỷ đồng, vượt 37,6%.
Đến cuối năm 2019, thành phố không còn hộ nghèo. Hiện nay, thành phố cũng đã hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công tác xóa đói giảm nghèo, chính sách đối với người có công, đền ơn đáp nghĩa, bảo trợ xã hội được quan tâm, thực hiện kịp thời; công tác đào tạo nghề, giới thiệu, giải quyết việc làm ngày càng được chú trọng; tỷ lệ lao động qua đào tạo ngày càng được nâng cao; việc giải quyết các chế độ, chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa đã được triển khai kịp thời, đầy đủ và đúng quy định của pháp luật…
Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được nâng lên, hàng năm có 41% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh (TSVM); 18,75% đảng bộ xã, phường đạt TSVM; 54,7% chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở đạt TSVM. 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 410 đảng viên, 100% cán bộ chủ chốt đạt chuẩn theo quy định, 90% đảng viên được kiểm tra hoặc giám sát chuyên đề theo quy định Điều lệ Đảng…
Đ/c Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hôi
Đại Hội Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025  với phương châm là  "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển", với chủ đề: "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững; đảm bảo quốc phòng, an ninh; phấn đấu đến năm 2025 đưa đô thị Gia Nghĩa trở thành thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại và xây dựng theo hướng thông minh, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II".
Báo cáo Chính trị Đại hội XII của Đảng bộ thành phố đề ra 5 nhiệm vụ trọng tâm và 4 khâu đột phá để phát triển trong 5 năm tới: Cụ thể 5 nhiệm vụ trọng tâm là: Xây dựng đô thị Gia Nghĩa xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại theo hướng thông minh, phấn đấu cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại II; Đổi mới mạnh mê sự nghiệp giáo dục - đào tạo, chú trọng xây dựng trường đật chuẩn quốc gia, trường trọng điểm; Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, củng cố tăng cường quốc phòng, an ninh, đối ngoại; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, trọng tâm là thực hiện Chỉ thị 05 về học tệp và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.
Bốn khâu đột phá là: Chú trọng phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; Tập trung phát triển hạ tầng đô thị, nông thôn; Cải cách hành chính gắn với xây dựng chính quyền điện tử; Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ, công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ.
Các đại biểu biểu quyết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội

 

Đại hội đã thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các chỉ tiêu cụ thể: về kinh tế, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đến năm 2025 thu ngân sách đạt 1.814 tỷ đồng; hàng năm thu ngân sách bình quân đạt 12% trở lên. Chi ngân sách ước thực hiện 1.231 tỷ đồng. 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 01 xã còn lại đạt 80% tiêu chuẩn nông thôn mới nâng cao. Độ che phủ rừng trên 6,7%; 100% đường phố có hệ thống cây xanh; hàng năm giải quyết các quyền của người sử dụng đất đạt 95%. Tỷ lệ dân số nội thị và ngoại thị được sử dụng nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%; 100% đường đô thị được nhựa hóa; 50% đường nông thôn được nhựa hóa và bê tông hóa; 100% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia; thu gom và xử lý rác thải, chất thải rắn sinh hoạt đạt trên 95%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% (theo chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025); 80% tỷ lệ lao động qua đào tạo. 85% các xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tiêm chủng mở rộng cho trẻ em đạt 95%; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi xuống dưới 25,5%; 90% dân sổ tham gia BHYT; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 2025 giảm còn 1,1%...
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XII

 

Với tinh thần dân chủ Đại hội đã bầu 40 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (khuyết 1 đồng chí). Ban Chấp hành đã bầu 13 đồng chí vào Ban Thường vụ Thành ủy, 2 đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, 7 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Đức Nguyên, Bí thư thành phố Gia Nghĩa khóa XI tái cử chức danh Bí thư thành phố Gia Nghĩa khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội cũng đã tiến hành bầu 26 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Gia Nghĩa khóa XII và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên ra mắt Đại hội

 

 
Tấn Lê