TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý hành vi quảng cáo động vật hoang dã trái phép trên internet
27/08/2020 | 04:42  | cms-view-count: 13023

Trên cơ sở Văn bản của Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam) về việc kiên quyết xử lý các hành vi quảng cáo động vật hoang dã trái phép phát hiện trên internet; UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 4400/UBND-KGVX ngày 27/8/2020 chỉ đạo các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền và xử lý hành vi quảng cáo động vật hoang dã trái phép trên internet.

Theo đó, UBND tỉnh giao các Sở, Ban, ngành, Hội, đoàn thể tỉnh và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho cán bộ, công chức, người lao động của đơn vị và nhân dân trên địa bàn tỉnh các quy định của pháp luật liên quan đến bảo vệ động vật hoang dã; các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về động vật hoang dã, trong đó tăng cường phổ biến các chế tài về hành vi quảng cáo động vật hoang dã trái phép trên internet.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn báo chí, đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ động vật hoang dã; các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về quảng cáo động vật hoang dã trái phép trên internet. Chủ động tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn các vi phạm về quảng cáo động vật hoang dã trên internet.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã trên internet trong đó có hành vi quảng cáo động vật hoang dã trái phép trên internet.

H.M