TIN TỨC - SỰ KIỆN

Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020
04/09/2020 | 09:37  | cms-view-count: 17094

Ngày 03/9/2020, UBND tỉnh tổ chức Họp Thành viên UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2020 để thông qua các dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh. Các đồng chí: Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Trương Thanh Tùng - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh phiên họp

Tại phiên họp các đại biểu đã cho ý kiến đối với các dự thảo gồm: Nghị quyết về nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công nguồn vốn ngân sách nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách nhà nước năm 2020; Nghị quyết giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới nhóm C, Điều 17, luật Đầu tư công năm 2019; Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; Nghị quyết miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; đề nghị bổ sung "Nghị quyết điều chỉnh cục bộ quy hoạch ba loại rừng tỉnh Đắk Nông" vào danh mục kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh.
Tại phiên họp các đại biểu cũng đã thảo luận các nội dung thuộc chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh: Báo cáo tình hình xây dựng dự thảo Quyết định điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 07/2015/QĐ-UBND ngày 29/01/2015 về việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; đề nghị đưa ra khỏi Chương trình Công tác của UBND tỉnh nhiệm vụ "tham mưu, ban hành Quyết định ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống truyền hình trực tuyến tỉnh Đắk Nông".

Đ/c Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận những nỗ lực của các cơ quan tham mưu trong việc xây dựng dự thảo nghị quyết. Đồng chí đề nghị, các đơn vị có liên quan cần tham gia đóng góp tích cực hơn nữa nhằm bảo đảm tính khoa học, thuyết phục cao khi trình trước HĐND tỉnh.


Tấn Lê