TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Luật Quốc phòng và Luật Cảnh sát biển Việt Nam
17/09/2020 | 03:13  | cms-view-count: 52184

Sáng ngày 17/9/2020, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn triển khai Luật Quốc phòng và Luật Cảnh sát biển Việt Nam với 08 điểm cầu UBND các huyện, Thành phố trên địa bàn tỉnh. Đại tá Trương Xuân Lai, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Văn phòng UBND tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, Luật Quốc phòng năm 2018 gồm có 7 chương, 40 điều, giảm 2 chương và 11 điều so với Luật Quốc phòng năm 2005,được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 5, ngày 08/6/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày  01/01/2019.Đây là Luật rất quan trọng, chi phối toàn bộ hệ thống pháp luật về quốc phòng, tác động đến hệ thống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Luật Quốc phòng năm 2018 đã thể chế đầy đủ quan điểm, đường lối của Đảng về quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân, lực lượng vũ trang nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đã cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, thống nhất với hệ thống pháp luật về quốc phòng, an ninh và pháp luật liên quan. Đặc biệt, Luật có nhiều quy định mới, tạo khuôn khổ pháp lý quan trọng để tăng cường sức mạnh quốc phòng bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường…

Đại tá Trương Xuân Lai- Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, triển khai Luật Quốc phòng năm 2018

Luật Cảnh sát biển Việt Nam  năm 2018 gồm 8 Chương, 41 Điều, được Quốc hội khóa 14 thông qua tại Kỳ họp thứ 6, ngày 19/11/2018; có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019.Luật Cảnh sát biển Việt Nam đã tạo lập cơ sở pháp lý vững chắc để Cảnh sát biển Việt Nam nâng cao hiệu quả hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; xây dựng Cảnh sát biển Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; là công cụ sắc bén cho Cảnh sát biển Việt Nam thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán quốc gia trên biển bằng biện pháp pháp luật; góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế giữa Cảnh sát biển Việt Nam với Cảnh sát biển các quốc gia trong khu vực và trên thế giới; Tạo thuận lợi cho Cảnh sát biển Việt Nam bảo vệ, giúp đỡ, hỗ trợ Nhân dân Việt Nam làm ăn hợp pháp trên biển; đồng hành cùng ngư dân Việt Nam hoạt động trong vùng biển Việt Nam và trên vùng biển quốc tế.

Đ/c Nguyễn Văn Thông - Phó Giám đốc Sở Tư pháp, triển khai Luật Cảnh sát biển Việt Nam

Phát biểu tai Hội nghị đồng chí Trương Xuân Lai nhấn mạnh Luật Quốc phòng năm 2018 và Luật Cảnh sát biển Việt Nam năm 2018 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 thông qua tại kỳ họp thứ 5 và thứ 6 đã góp phần giữ vững độc lập chủ quyền, thông nhất, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế văn hóa, xã hội của đất nước. Đồng chí đề nghị, sau Hội nghị này các cấp chính quyền cần tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Quốc phòng và Luật Cảnh sát biển Việt Nam cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và toàn nhân dân.

Huy Hoàng