TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9
18/09/2020 | 03:13  | cms-view-count: 12765

Sáng ngày 18/9/2020, Thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 9 để xem xét, cho ý kiến nội dung trình tại Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh.

Đ/c Lê Diễn – UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND phát biểu tại phiên họp

Dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thị Hoa – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trương Thanh Tùng – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí là lãnh đạo các Ban của HĐND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành có liên quan. Đồng chí Lê Diễn – UVTWĐ, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025; dự thảo Nghị quyết danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020; dự thảo Nghị quyết về việc giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C; dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2016 – 2020 và Nghị quyết số 45/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về thông qua kế hoạch vốn đầu tư phát triển Ngân sách nhà nước năm 2020 của HĐND tỉnh.

Giám đốc Sở Tư pháp tham gia đóng góp ý kiến

Đối với dự thảo Nghị quyết danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020. Thường trực HĐND tỉnh thống nhất bổ sung 38 dự án quan trọng, cấp bách cần thu hồi đất để phát triển kinh tế-xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2020. Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần làm tốt việc lấy ý kiến của người dân, tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu để tạo sự đồng thuận, ủng hộ thực hiện các dự án, chịu trách nhiệm về công tác đền bù giải tỏa, bố trí tái định cư, tránh khiếu nại, khiếu kiện phức tạp, kéo dài.

Phiên họp cũng thông qua chương trình, nội dung chuẩn bị cho kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2016-2021, được tổ chức vào ngày 22/9/2020.


Tấn Lê