TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh Đắk Nông khóa III, nhiệm kỳ 2016 – 2021
22/09/2020 | 03:10  | cms-view-count: 9768

Ngày 22/9/2020, HĐND tỉnh khóa III nhiệm kỳ 2016 – 2021 đã tổ chức Kỳ họp Chuyên đề. Tham dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Đình Trung – Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hoa – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Trần Xuân Hải - UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Điểu Xuân Hùng – UVBTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các đồng chí đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh cùng đại diện là lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh.

Toàn cảnh Kỳ họp

Tại kỳ họp Chuyên đề HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Huỳnh Ngọc Anh do chuyển công tác; miễn nhiệm ông Võ Văn Hùm - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải do nghỉ hưu theo chế độ; miễn nhiệm ông Đoàn Văn Quỳnh - Giám đốc Sở Nội vụ do nghỉ hưu theo chế độ.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 


Bầu bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 đối với ông Nguyễn Nhân Bản, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải; ông Nguyễn Công Tự - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Phan Anh Tuấn - Giám đốc Sở Xây dựng; bà Nguyễn Thị Thu Hường - Giám đốc Sở Nội vụ;  bà Phạm Thị Trà My - Chánh Thanh tra tỉnh.

Các đại biểu biểu quyết thông qua các Nghị quyết

Cũng tại kỳ họp các đại biểu HĐND thống nhất thống qua 4 nghị quyết chuyên đề gồm: Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương, giai đoạn 2016 - 2020 và năm 2020; Nghị quyết ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách Nhà nước tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2021-2025; Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư và quyết định chủ trương đầu tư  và quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công sử dụng nguồn ngân sách địa phương; Nghị quyết danh mục bổ sung các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế, xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2020.

Đ/c Trần Xuân Hải – UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giải trình một số vấn đề liên quan đến ý kiến của các đại biểu

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh; Thường trực HĐND, các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND, các vị đại biểu HĐND tỉnh tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết HĐND tỉnh và các chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương để kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc, đề xuất biện pháp thực hiện có hiệu quả nghị quyết đã ban hành và các chính sách của Nhà nước, nâng cao trách nhiệm với cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Đ/c Lê Diễn – UVBCHTW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp 


Tấn Lê