TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chuẩn bị chu đáo về mọi mặt, tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
06/10/2020 | 03:56  | cms-view-count: 11289

Ngày 6/10, đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Giao ban công tác xây dựng Đảng quý III, triển khai nhiệm vụ quý IV năm 2020.

Theo đánh giá, trong quý III, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được cấp ủy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Công tác thông tin tuyên truyền tình hình dịch bệnh Covid-19, dịch bạch hầu, các ngày lễ lớn, hoạt động đối nội, đối ngoại của đất nước, đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đắk Nông lần thứ IV...

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu chủ động thực hiện các bước chuẩn bị, chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Trong công tác tổ chức-cán bộ, cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các nội dung chuẩn bị tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Đại hội XIII của Đảng. Toàn tỉnh hoàn thành việc tổ chức đại hội cấp cơ sở, cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp được thực hiện tốt. Nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, sắp xếp, kiện toàn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế gắn với việc xây dựng vị trí việc làm và tăng cường xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên được chỉ đạo chặt chẽ.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bùi Huy Thành báo cáo, đề xuất về công tác tuyên truyền Đại hội  đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII

Công tác kiểm tra, giám sát được chủ động triển khai thực hiện, bảo đảm đúng theo chương trình, kế hoạch. Trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết đơn thư tố cáo cán bộ, đảng viên, nhất là nhũng trường hợp liên quan đến nhân sự cấp ủy khóa mới. Kế hoạch đào tạo cán bộ, công chức, viên chức năm 2020 tiếp tục triển khai bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Trong quý IV, cùng với tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, chương trình, kế hoạch của Trung ương, Tỉnh  ủy trên các lĩnh vực kịp thời, hiệu quả, toàn tỉnh tập trung chuẩn bị chu đáo các nội dung và tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phó Tổng Biên tập Báo Đắk Nông Vũ Ngọc Tú đề xuất một số nội dung liên quan đến công tác tuyên truyền

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu các Ban xây dựng Đảng, cấp ủy các cấp tiếp tục nỗ lực tham mưu, chủ động thực hiện các bước, chuẩn bị tốt, chu đáo về mọi mặt để tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Sau Đại hội Đảng bộ tỉnh tập trung ban hành quy chế làm việc, chương trình hành động, chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, đồng thời tổ chức quán triệt, tuyên truyền đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh vào cuộc sống.

Đồng chí Ngô Thanh Danh cũng lưu ý cần tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế-xã hội, vừa bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19, không chủ quan, lơ là. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội để có thông tin đa chiều, tham mưu Thường trực Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo. Cấp ủy, chính quyền các cấp phát huy dân chủ ở cơ sở, tăng cường đối thoại với dân, nhất là trong giải quyết những khó khăn, vướng mắc, khiếu nại, tố cáo.

Theo báo Đắk Nông Online