TIN TỨC - SỰ KIỆN

Rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025
12/10/2020 | 09:26  | cms-view-count: 16429

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến ngày 16/10/2 020 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Những ngày này, trên khắp các tuyến phố của thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông - nơi diễn ra sự kiện trọng đại, những băng zôn, áp phích, cờ hoa được trang hoàng đẹp mắt, giúp đô thị khang trang, rực rỡ hơn để chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Trên đường 23/3 thành phố Gia Nghĩa treo nhiều pano, áp phích tuyên truyền về Đại hội.

Cầu Đắk Nông rực rỡ cờ hoa chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

Khu vực bên ngoài toà nhà Trung tâm Hội nghị tỉnh Đắk Nông (nơi diễn ra Đại hội) được trang hoàng rực rỡ

Trên đường 23/3 thành phố Gia Nghĩa treo nhiều pano, áp phích, cờ hoa tuyên truyền về Đại hội

Cổng chào trên đường 23/3, thành phố Gia Nghĩa

Tấm áp phích cỡ lớn chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 ở vòng xoay tỉnh đội

Tấn Lê