TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phát huy vai trò tham mưu, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc
13/10/2020 | 08:36  | cms-view-count: 16817

Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 khẳng định: Quốc phòng, an ninh được giữ vững; quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế được mở rộng. Trong thành tích chung đó có sự đóng góp hết sức quan trọng của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Phát huy vai trò nòng cốt

Đắk Nông có vị trí chiến lược quốc phòng quan trọng của Quân khu 5 và cả nước. Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, thời gian qua, LLVT tỉnh luôn phát huy vai trò nòng cốt và chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng, góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Khẩu đội dự bị động viên pháo cao xạ 37mm, Trung đoàn 994 luyện tập

Đại tá Đinh Hồng Tiếng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cho biết: "Với chức năng của mình, Đảng ủy Quân sự, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thực hiện tốt việc tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, thể hiện rõ cơ chế "Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, cơ quan quân sự và các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu theo chức năng"".

Trên cơ sở tham mưu của LLVT tỉnh, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt và từng bước phân bổ đầu tư theo Đề án bảo đảm quốc phòng năm đầu chiến tranh cũng như huy động ngân sách địa phương xây dựng các công trình, thao trường huấn luyện, trung tâm huấn luyện dự bị động viên, chốt dân quân thường trực, 67/71 nhà làm việc cho Ban CHQS cấp xã… được Quân khu và Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên và toàn dân đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, đưa công tác này đi vào nền nếp.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho 17.799  đối tượng và trên 91.000 học sinh, sinh viên. Nhận thức trách nhiệm của các cấp, các ngành đối với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh được nâng cao. Ngoài ra, cơ quan quân sự các cấp trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị-xã hội, cơ quan thông tin đại chúng tổ chức tốt việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục quốc phòng, an ninh cho toàn dân, góp phần nâng cao nhận thức, cảnh giác, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.

Bên cạnh đó, việc chỉ đạo công tác tuyển quân có nhiều cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Do đó, hàng năm tỉnh đều hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, chất lượng năm sau cao hơn năm trước, ngày giao quân trở thành ngày hội tòng quân bảo vệ Tổ quốc.

Đại đội tăng thiết giáp kiểm tra định kỳ xe, vụ khí khí tài

LLVT tỉnh còn tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả diễn tập Khu vực phòng thủ cấp tỉnh, huyện và diễn tập chiến đấu phòng thủ 71/71 xã, phường, thị trấn. Qua các cuộc diễn tập đã góp phần nâng cao khả năng vận hành theo cơ chế và chất lượng hoạt động của khu vực phòng thủ ở các cấp… Hiện nay, tỷ lệ xã, phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng - an ninh đạt trên 75%.

Tập trung xây dựng lực lượng

Công tác xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đảng ủy, Bộ CHQS tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chấp hành nghiêm tổ chức, biên chế, kiện toàn đầu mối theo đúng quy định.

Công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được quan tâm. Hàng năm, Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức tốt các lớp học tập trung cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, nhằm bồi dưỡng nhận thức, quán triệt nhiệm vụ, xây dựng niềm tin, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các nội dung giáo dục chính trị luôn hoàn thành 100%, kết quả kiểm tra các đối tượng đều đạt khá, giỏi.

Nhờ làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của cán bộ, chiến sĩ trong LLVT. 100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, không dao động trước khó khăn, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Lực lượng dự bị động viên Trung đoàn 994 huấn luyện chiến thuật

Mặt khác, với sự tham mưu của LLVT tỉnh, tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ "vững mạnh, rộng khắp" và lực lượng dự bị động viên "vững mạnh, hùng hậu", bảo đảm số lượng, nâng cao chất lượng, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và hoạt động của khu vực phòng thủ của tỉnh. Công tác huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên quân nhân dự bị, đơn vị dự bị động viên luôn được quan tâm thực hiện.

Trong nhiệm kỳ qua, LLVT tỉnh thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt quy chế phối hợp theo Nghị định số 03 và Nghị định 133 của Chính phủ trong việc chủ động trao đổi thông tin, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo kịp thời, có hiệu quả các tình huống quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, chủ quyền biên giới quốc gia.

Với vai trò là đội quân công tác, LLVT tỉnh luôn thực hiện tốt công tác dân vận. Đơn vị phối hợp với các cơ quan, đoàn thể, địa phương huy động lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân, tự vệ tham gia hàng vạn ngày công, giúp dân làm đường giao thông, kênh mương nội đồng, tặng giống, vốn, công cụ sản xuất, giúp cải tạo nhà ở, hỗ trợ y tế, giáo dục, bảo vệ môi trường... Qua đó, LLVT tỉnh góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI về mục tiêu "xây dựng nông thôn mới" của tỉnh.

Cũng theo Đại tá Đinh Hồng Tiếng, phát huy những thành quả đã đạt được, trong thời gian tới, trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, Nhà nước về công tác quốc phòng, nhiệm vụ quân sự địa phương, LLVT tỉnh tiếp tục tham mưu cho tỉnh phát huy nội lực và sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, không ngừng xây dựng "thế trận lòng dân", cơ sở chính trị ở địa phương vững mạnh; bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển.

Trọng tâm là lãnh đạo xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh Nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh, nâng cao hiệu quả hoạt động khu vực phòng thủ. LLVT tỉnh điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xây dựng thế trận quân sự trong khu vực phòng thủ của tỉnh theo thế trận phòng thủ chung của quân khu. Kết hợp đầu tư phát triển kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh, nhất là trên tuyến biên giới.

Với mục tiêu xây dựng LLVT tỉnh "cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại", toàn lực lượng tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện và diễn tập khu vực phòng thủ, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu và sức mạnh tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Theo Báo Đắk Nông Điện tử