TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
14/10/2020 | 03:00  | cms-view-count: 15343

Sáng 14/10, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Đồng chí Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì hội nghị.

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Thị thu Hường cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu được giới thiệu những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020. Luật sửa đổi, bổ sung 28/86 điều của Luật cán bộ, công chức và 15/62 điều của Luật Viên chức với nhiều điểm mới đáng chú ý như: Điều chỉnh chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ; tuyển dụng công chức, nâng ngạch công chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức; đánh giá viên chức, các loại hợp đồng làm việc đối với viên chức; thời hiệu, thời hạn, xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức và viên chức…

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2020 đã cụ thể hóa các chủ trương, định hướng của Đảng về tổ chức Chính phủ và chính quyền địa phương, đồng thời khắc phục những bất hợp lý trong thực tế phát sinh trong quá trình thực hiện. Luật đã sửa đổi, bổ sung 5 điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 38 điều của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương.

Hội nghị cũng dành thời gian trao đổi, giải đáp những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các bộ luật này tại các bộ, ngành, địa phương.

Song Nguyên