TIN TỨC - SỰ KIỆN

Khai mạc Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
14/10/2020 | 04:02  | cms-view-count: 17900

Chiều 14/10, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 tiến hành Phiên trù bị.

Đoàn Chủ tịch điều hành đại hội

Dự Phiên trù bị có các đồng chí: Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Thanh Danh -  Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Bốn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; cùng 349 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 26.500 đảng viên được bầu từ 12 đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Tại phiên trù bị, các đại biểu dự đại hội đã bầu đoàn chủ tịch điều hành Đại hội gồm 15 đồng chí; bầu Đoàn Thư ký đại hội gồm 3 đồng chí; bầu Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 7 đồng chí; quán triệt một số nội dung về Quy chế bầu cử trong Đảng; thống nhất cách thức thảo luận tại các đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 14 đến 16/10/2020. Với chủ đề "Nâng cao năng lực lãnh đạo cảa Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên cảa các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên".

Đại biểu biểu quyết thông qua chương trình phiên trù bị


Tấn Lê