TIN TỨC - SỰ KIỆN

Diễn văn khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025
15/10/2020 | 03:28  | cms-view-count: 19700

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thay mặt Đoàn Chủ tịch, đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND trình bày diễn văn khai mạc tại Đại hội. Cổng Thông tin điện tử tỉnh đăng tải nội dung bài diễn văn của đồng chí Lê Diễn.

Đồng chí Lê Diễn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trình bày diễn văn khai mạc Đại hội

Kính thưa các đồng chí Đại biểu!

Thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII là sự kiện đặc biệt quan trọng, đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hôm nay, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc trọng thể tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

*Về dự và chỉ đạo Đại hội xin trân trọng giới thiệu:

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

*Về dự Đại hội:

 - Xin trân trọng giới thiệu: Đồng chí Lê Vĩnh Tân - UVTW Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; đồng chí Nguyễn Thanh Sơn - Thứ Trưởng Bộ Ngoại giao; Các đồng chí lãnh đạo đại diện các Ban Đảng Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng tại Hà Nội; T26 tại Đà Nẵng và T78 tại thành phố Hồ Chí Minh.

- Xin trân trọng giới thiệu: Các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lao động; các đồng chí lão thành cách mạng; Các đồng chí Nguyên Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; các đồng chí Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh Đắk Nông khóa IX, khóa X, các đồng chí nguyên Tỉnh ủy viên khóa XI.

- Về dự Đại hội xin giới thiệu: 349 đại biểu được bầu cử từ đại hội của 12 đảng bộ trực thuộc tỉnh, đại diện hơn 26 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

- Về dự Đại hội xin giới thiệu: Đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; đại diện lãnh đạo một số doanh nghiệp lớn đầu tư kinh doanh và đóng chân trên địa bàn tỉnh; các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương dự và đưa tin về Đại hội.

Xin được trân trọng và nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo, các vị khách quý, quý vị đại biểu về dự Đại hội.

Kính thưa Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội!

Thưa các vị khách quý!

Thưa các đồng chí đại biểu Đại hội!

Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Được sự đồng ý của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, hôm nay Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 -2025 long trọng khai mạc tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. Đại hội là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với tỉnh nhà, tiếp nối thành công từ đại hội đảng các cấp trong toàn tỉnh, là bước chuẩn bị quan trọng góp phần cho thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin nhiệt liệt chào mừng 349 đại biểu, được bầu ra từ đại hội của 12 đảng bộ trực thuộc, đại diện hơn 26 nghìn đảng viên, tiêu biểu cho sức mạnh đoàn kết, ý chí, quyết tâm và nguyện vọng của toàn Đảng bộ về tham dự Đại hội.

Đại hội nồng nhiệt chào mừng và vinh dự được đón đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư về dự và chỉ đạo Đại hội.

Xin được trân trọng chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý là khách mời của Đại hội.

Đại hội trân trọng và cảm ơn sự chỉ đạo sâu sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; ý kiến góp ý quý báu, tâm huyết, đầy trách nhiệm của các ban, bộ, ngành Trung ương; các tổ chức đảng, đảng viên, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các dân tộc, tôn giáo, các vị lão thành cách mạng, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh qua các thời kỳ, đội ngũ văn, nghệ sỹ, trí thức, các nhà khoa học và đông đảo các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Tỉnh ủy, Tiểu ban nội dung đại hội đã tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; lựa chọn, chắt lọc, tham khảo các đề xuất, góp ý để bổ sung, hoàn thiện dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, góp phần quan trọng làm cho các văn kiện trình Đại hội hôm nay thực sự là sự kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng bộ, toàn quân và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đại hội nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị và Nhân dân đã tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước hướng về Đại hội và lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội.

Thưa Đại hội!

Trong giờ phút lịch sử này, với lòng biết ơn vô hạn, Đại hội chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân ta, Người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực, Người bạn thân thiết của các dân tộc đấu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Tư tưởng của Người, cùng với Chủ nghĩa Mác - Lê nin là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam, là tài sản vô cùng to lớn, quý giá của Đảng và dân tộc ta, mãi mãi soi đường cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta.

Đại hội chúng ta tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc các thế hệ cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sỹ, đồng bào, đồng chí đã cống hiến, lao động chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thưa các đồng chí!

Nhiệm kỳ qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có nhiều thuận lợi, thách thức đan xen. Đối với tỉnh ta, những khó khăn, hạn chế nội tại của nền kinh tế; dân di cư ngoài kế hoạch đến tỉnh nhiều, phức tạp; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, dịch bệnh Covid-19 và bạch hầu; giá các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh giảm sâu kéo dài; kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ... đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân.

Trong tình hình đó, Đảng bộ, chính quyền các cấp trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời; Nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đoàn kết một lòng, từng bước khắc phục khó khăn, hạn chế phấn đấu đạt và vượt 14/21 chỉ tiêu nghị quyết đề ra; kinh tế tăng trưởng khá; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Với quyết tâm chính trị, khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kiên trì bám sát thực hiện bằng được mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra là "đến năm 2020, đưa Đắk Nông thoát khỏi tình trạng của một tỉnh nghèo, chưa phát triển".

Đặc biệt, trong tháng 7/2020, hệ thống hang động núi lửa của tỉnh đã được tổ chức UNESCO công nhận là "Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông", vừa là niềm vinh dự cũng là sự kiện có ý nghĩa đối với quá trình phát triển của tỉnh trong thời gian tới.

Những kết quả quan trọng đó tạo tiền đề cho sự định hướng, phát triển của tỉnh Đắk Nông trong 5 năm tới và những năm tiếp theo. Đại hội lần này cũng sẽ xác định những định hướng lớn, giải pháp quan trọng, những khâu đột phá vừa mang tính trung hạn và dài hạn để tạo động lực cho sự phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025 và tầm nhìn xa hơn.

Mặc dù nhiệm kỳ qua chúng ta đã đạt được những kết quả đáng tự hào nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Để đưa Đắk Nông phát triển hơn nữa, Đại hội chúng ta cần tập trung trí tuệ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phong cách làm việc khoa học, tích cực tham luận, thảo luận, tham gia nhiều ý kiến xác đáng, từ đó quyết nghị phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 - 2025; định hướng phát triển của tỉnh với tầm nhìn xa hơn đến năm 2030 và đến năm 2045. Đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Để hoàn thành tốt các nội dung của Đại hội, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi đề nghị các đồng chí đại biểu, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm chính trị trước Đảng bộ, chấp hành nghiêm Nội quy Đại hội; giữ vững nguyên tắc, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương và trách nhiệm của mỗi đại biểu, sáng suốt lựa chọn những đồng chí có tài, có đức bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đảm bảo tiêu chuẩn và cơ cấu hợp lý để phụ trách các lĩnh vực công tác của Đảng bộ; đồng thời, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là Đại hội "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Hành động - Phát triển"; đồng thời, thể hiện ý chí, quyết tâm của toàn Đảng bộ, khát vọng vươn lên của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà với định hướng, mục tiêu là "Nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên của các dân tộc; khai thác tốt các tiềm năng, lợi thế, đưa Đắk Nông phát triển nhanh, bền vững; giữ vững quốc phòng, an ninh; phấn đấu trở thành tỉnh trung bình khá vào năm 2025 và tỉnh phát triển khá vào năm 2030 của vùng Tây Nguyên".

Trong không khí phấn khởi và với niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, thay mặt Đoàn Chủ tịch, tôi xin tuyên bố khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Chúc các đại biểu và quý vị khách quý sức khỏe, hạnh phúc!

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Xin trân trọng cảm ơn.

Tấn Lê