TIN TỨC - SỰ KIỆN

Họp xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành xây dựng nông thôn mới năm 2019
22/10/2020 | 02:39  | cms-view-count: 36735

Sáng ngày 22/10, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp thảo luận, bỏ phiếu đề nghị, xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019. Đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tại cuộc họp, đến nay, thành phố Gia Nghĩa có 3 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới là xã Đắk Nia, Quảng Thành và Đắk R'moan, trong đó xã Đắk Nia được công nhận năm 2018, xã Quảng Thành và Đắk R'moan được công nhận năm 2019.

Các xã đạt chuẩn nông thôn mới được đầu tư xây dựng về thủy lợi, giao thông, hệ thống điện, trường học, y tế, vệ sinh môi trường, nước sạch … đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Thu nhập bình quân của người dân thành phố nói chung và của 3 xã nói riêng tăng qua các năm, trong đó năm 2019 đạt trên 43 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 1,5 lần so với năm 2011.

Hồ sơ đề nghị xét, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM được UBND thành phố thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục theo quy định. Qua kết quả đánh giá của thành phố và kết quả thẩm tra của tỉnh đều đánh giá thành phố Gia Nghĩa không có nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Do đó, thành phố Gia Nghĩa đã đủ điều kiện đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, sớm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2019.

Đại diện lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh đã báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo UBMTTQ VN tỉnh đã báo cáo kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa. Theo đó, UBMTTQ VN tỉnh đã phát 10.000 phiếu cho  người dân 08 xã, phường trên địa bàn thành phố, đạt tỷ lệ 66,53%, Tổng số phiếu hài lòng của người dân đạt tỷ lệ 92,58%.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã bỏ phiếu công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với số phiếu đạt 100%.

Các đại biểu đã bỏ phiếu công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị thành phố Gia Nghĩa tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động để các cấp chính quyền và người dân xem nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới là việc của chính mình ra sức xây dựng nông thôn mới bền vững, đồng thời sớm hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT xem xét, sớm tổ chức thẩm định và trình Thủ tướng Chính phủ quyết định, công nhận thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Song Nguyên