TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường phòng chống lũ, sạt lỡ đất đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh
27/10/2020 | 08:06  | cms-view-count: 39452

Trên cơ sở báo cáo nhanh của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh về tình hình mưa lũ sạt lở đất trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa; UBND tỉnh vừa ban hành văn bản chỉ đạo UBND thành phố Gia Nghĩa tăng cường phòng chống lũ, sạt lở đất đề phòng ảnh hưởng của mưa lớn trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Gia Nghĩa cắm biển cảnh báo và rào chắn tạm thới, không để người dân lưu thông các khu vực sạt lở: đường xuống Thác Liêng Nung (xã Đắk Nia), đường vào thôn Nghĩa Tín, tiểu khu 1726 phường Quảng Thành, khuyến cáo người dân sinh sống tại các điểm có nguy cơ sạt lở di chuyển đến các điểm an toàn; có giải pháp khắc phục sự cố sạt lở nêu trên trong thời gian sớm nhất.

Giao các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đập hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5358/UBND-KTN ngày 19/10/2020 theo đúng quy định; đảm bảo an toàn công trình thủy lợi và phòng chống lũ, sạt lở đất.

H.M