TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xây dựng phát triển thương hiệu, truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp
28/10/2020 | 08:38  | cms-view-count: 39362

Ngày 27/10, tại TP.Gia Nghĩa, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị xây dựng phát triển thương hiệu và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương với sự tham gia của 60 cán bộ các sở, ngành có liên quan; đại diện các hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp.

 

Hơn 60 đại biểu tham gia Hội nghị xây dựng phát triển thương hiệu và truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm nông nghiệp của địa phương

Tại hội nghị, các đại biểu tham gia được giới thiệu các chuyên đề: tình hình hoạt động quản lý sở hữu trí tuệ tại địa phương; hình thức bảo hộ; vai trò tổ chức, cá nhân xây dựng thương hiệu, tạo chuỗi nông sản có giá trị. Hội nghị đã nêu lên thực tiễn quản lý chỉ dẫn địa lý về nông sản và đề xuất hướng phát triển chỉ dẫn địa lý hồ tiêu Đắk Song-Đắk Nông; giải pháp quản lý, phát triển thương hiệu, vấn đề bảo hộ thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm nông sản chủ lực. Các đại biểu cũng được phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về truy xuất nguồn gốc, khái quát hệ thống truy xuất nguồn gốc, lợi ích truy xuất nguồn gốc…

Hội nghị nhằm góp phần nâng cao nhận thức xây dựng, phát triển thương hiệu, tạo cơ hội cho tổ chức, cá nhân tiếp cận kết nối thành công, xây dựng bảo hộ chỉ dẫn địa lý nhằm khẳng định chất lượng, nâng cao giá trị kinh tế cho các sản phẩm nông nghiệp chủ lực địa phương.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử