TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường làm việc với tỉnh Đắk Nông về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020
28/10/2020 | 04:05  | cms-view-count: 71419

Chiều 27/10, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường dẫn đầu Đoàn công tác đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Nông về các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020.

Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.
Toàn cảnh buổi làm việc

 

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong giai đoạn 2016 - 2020, tỉnh Đắk Nông đã ban hành, hoàn thiện đầy đủ khung văn bản pháp lý để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương. Ngoài ra, để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, tỉnh đã ban hành các cơ chế chính sách để hỗ trợ như: Tỉnh ủy Đắk Nông đã ban hành Nghị quyết về xây dựng nông thôn mới, Nghị quyết về công tác giảm nghèo bền vững; HĐND tỉnh đã ban hành các cơ chế, chính sách để thực hiện Chương trình;  UBND tỉnh đã ban hành đầy đủ khung văn bản pháp lý để tổ chức thực hiện Chương trình… Việc ban hành kịp thời các cơ chế chính sách đã góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung cũng như đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn tỉnh ngày càng có chất lượng và bền vững hơn.
 
Đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh đã huy động nguồn lực đầu tư vào khu vực nông thôn đạt khoảng 73.404,312 lỷ đồng. Đến nay, toàn tỉnh Đắk Nông có 22/60 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới chiếm 36,7%. Bình quân mỗi xã trên toàn tỉnh đạt 15 tiêu chí/xã; dự kiến đến hết năm 2020 đạt vượt kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 – 2020 do Thủ tưởng Chính phủ giao.
 
Trong giai đoạn 2016 - 2020, mặc dù Thủ tướng Chính phủ không giao chỉ tiêu về đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho tỉnh Đắk Nông. Tuy nhiên địa phương đã đề ra kế hoạch phấn đấu có từ một đến hai đơn vị cấp huyện đạt chuẩn nông thôn mới cụ thể: thành phố Gia Nghĩa và huyện Đắk Klấp Kết quả thực hiện tại 02 địa phương này đến nay như sau:  Đối với thành phố Gia Nghĩa đã có 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và đang trong quá trình đánh giá, thẩm tra, xây dựng hồ sơ đề nghị Trung ương thẩm định công nhận thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong năm 2020.
 
Đối với huyện Đắk Rlấp đã có 8/10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; để đạt theo quy định thì phải phấn đấu đưa 2 xã còn lại (Đắk Sin, Hưng Bình) đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương đang tập trung phấn đấu thực hiện để 02 xã này được công nhận đạt chuẩn vào cuối năm 2020.
Đ/c Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

 

Đối với chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, tổng kinh phí thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 – 2020 là 3.486,295 tỷ đồng.
 
Qua rà soát cuối năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 17.128 hộ chiếm tỷ lệ 10,52% trên tổng số hộ toàn tỉnh (giảm 2,99% so với năm 2018), trong đó, tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số là 24,15% (giảm 5,99% so với năm 2018) , tỷ lệ hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu sổ tại chỗ là 31,59% ( giảm 6,98% so với năm 2018). Trong 5 năm thực hiện chương trình giảm nghèo, đến nay tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã giảm 8,68% so với kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016.
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, Chương trình xây dựng nông thôn mới còn nhiêu khó khăn, ngân sách đầu tư cảa nhà nước còn thấp so với yêu cầu, ngân sách Trung ương hỗ trợ trực tiếp cho Chương trình còn rất hạn chế. Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững người dân chưa có nhận thức đúng và đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của giảm nghèo, dẫn đến người nghèo, xã nghèo vần còn tình trạng ỷ lại, trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa chủ động vươn lên thoát nghèo... 
Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường phát biểu kết luận buổi làm việc

 

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Triệu Văn Cường đánh giá cao việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh. Trong thời gian tới đồng chí đề nghị tỉnh cần rà soát các cơ chế, chính sách thích hợp để huy động nguồn lực, thu hút doanh nghiệp, đào tạo nhân lực đầu tư vào địa bàn nông thôn, phát triển sản xuất kinh doanh trong nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ; tăng cường các giải pháp để bảo đảm hỗ trợ các xã nghèo, xã khó khăn, quan tâm các tiêu chí giảm nghèo, nâng cao thu nhập, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm…
 
Tấn Lê