TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài
29/10/2020 | 03:51  | cms-view-count: 56920

Sáng 29/10, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương về tình hình thực hiện, giải ngân các chương trình, dự án vốn viện trợ chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông, các đồng chí:Ngô Thanh Danh - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Xuân Hải –UVBTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lãnh đạo các Sở, ngành có liên quantham dự.

Theo báo cáo tại Hội nghị, tình hình giải ngân Kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài 10 tháng đầu năm ước đạt 18.089 tỷ đồng, bằng 30,15% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Mức giải ngân này cao hơn so với cùng kỳ năm ngoái cả về giá trị (12.367 tỷ đồng) và tỷ lệ (27,09%). Điều này cho thấy tỷ lệ giải ngân ước 10 tháng so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao đã có sự chuyển biến tích cực so với các tháng đầu năm. Mặc dù tình hình có được cải thiện song tỉ lệ giải ngân vốn nước ngoài còn thấp.

Đối với tỉnh Đắk Nông, việc giải ngân vốn đầu tư năm 2020 đến nay, đã thực hiện giải ngân được 167.622 triệu đồng/460.074 triệu đồng tổng kế hoạch vốn giao và chuyển nhiệm vụ chi, tỷ lệ giải ngân đạt 36%.Cụ thể: nguồn vốn ODA năm 2020 đã giải ngân là 53.265 triệu đồng/305.800 triệu đồng, đạt tỷ lệ 17% kế hoạch vốn đã giao; Nguồn ODA chuyển nhiệm vụ chi năm 2019 sang năm 2020 đã giải ngân 114.357 triệu đồng/154.274 triệu đồng đạt 74%.

Tại Hội nghị các Bộ, ngành, địa phương cũng thảo luận và chia sẻ những biện pháp tháo gỡ những khó khăn trong quá trình giải ngân tại các dự án sử dụng nguồn vốn ODA như: thực hiện cơ chế chính sách bồi thường giải phòng mặt bằng phù hợp, linh động với tình hình thực tế tại địa phương; xây dựng và bố trí tái định cư kịp thời cho người dân; bám sát chủ trương chính sách của Chính phủ, phối hợp chặt chẽ các bộ, ngành, trao đổi tháo gỡ khó khăn vướng mắt trong quá trình triển khai  cũng như trong quá trình giải ngân…

Đ/c Nguyễn Xuân Phúc- Thủ tướng Chính phủ kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng ghi nhận và đánh giá cao quyết tâm của nhiều địa phương trong giải ngân các dự án sử dụng nguồn vốn ODA. Thủ tướng nhấn mạnh, ODA là một nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, các bộ, ngành có trách nhiệm trong việc tìm nguồn lực để phát triển đất nước khi hiện nay còn nhiều vấn đề bức xúc về vốn mà nguồn nhân sách Nhà nước chưa đủ như phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa xã hội, giao thông…Chấm dứt tình trạng trì trệ, sợ trách nhiệm, tâm lý nhiệm kỳ, quan liêu, nhũng nhiễu. Thủ tướng nêu rõ, Lãnh đạo các cấp trực tiếp đôn đốc, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tập trung xử lý dứt điểm tồn tại, vướng mắc các dự án đầu tư lớn để đẩy mạnh giải ngân. Thủ tướng nhấn mạnh việc cương quyết thay đổi cán bộ không biết làm việc, không hoàn thành, không có trách nhiệm tích cực hoặc là những cán bộ tiêu cực, không vì nhiệm vụ mà vì lợi ích nhóm trong đầu tư ODA. Qua hội nghị này, Thủ tướng tin rằng sẽ có chuyển biến mạnh mẽ hơn. "Cuối năm sẽ kiểm điểm xem tỉnh nào, thành phố nào làm tốt, phê bình tỉnh, địa phương nào chây ì, không làm tốt".

Huy Hoàng