TIN TỨC - SỰ KIỆN

Góp ý đối với dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
04/11/2020 | 08:40  | cms-view-count: 7846

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông về việc đóng góp ý kiến Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; ngày 30/10/2020 Ban an toàn giao thông tỉnh đã ban hành Công văn số 183/CV-BATGT tham gia ý kiến đối với dự án Luật nêu trên.

Theo đó, sau khi nghiên cứu nội dung Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ và các văn bản pháp luật có liên quan, Ban An toàn giao thông tỉnh đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét một số nội dung như sau:

1. Việc tách Luật Giao thông đường bộ năm 2008 thành 02 Luật là Luật Giao thông đường bộ và Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là không cần thiết, với các lý do:

Thứ nhất, đảm bảo an toàn giao thông (đường bộ, đường sắt, đường hàng không, đường hàng hải và đường thủy nội địa) được hiểu là vận hành thuận lợi và giảm thiểu tai nạn. Xảy ra tai nạn giao thông đường bộ có 03 nhóm nguyên nhân chính là: con người (kỹ năng, ý thức tham giao giao thông), hạ tầng (thiết kế hình học, nút giao, đường sá, tổ chức giao thông, biển báo hiệu) và Phương tiện (chất lượng, an toàn kỹ thuật). Trong Luật Giao thông đường bộ hiện nay đã quy định chi tiết để điều chỉnh cả 03 nhóm này và mục tiêu hướng đến là bảo đảm an toàn giao thông. Từ phân tích trên có thể thấy An toàn giao thông là mục tiêu hướng đến, chứ bản thân nó không phải là một lĩnh vực riêng.

Thứ hai, Luật Giao thông đường bộ năm 2008 đã xây dựng khung pháp lý toàn diện, bao quát tất cả các vấn đề có liên quan đến xây dựng, quản lý kết cấu hạ tầng và giao thông vận tải đường bộ; vấn đề trật tự an toàn giao thông đường bộ có mối quan hệ chặt chẽ, gắn liền với việc xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, tổ chức giao thông, quản lý phương tiện, quản lý người điều khiển phương tiện, quản lý hoạt động vận tải,... Tuy nhiên, nội dung dự thảo "Luật Bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ" không đề cập đến.

2. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng tham mưu, tổ chức phối hợp thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắt giao thông do đó dữ liệu về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ là rất cần thiết. Đề nghị bổ sung thêm nội dung quy định Cơ sở dữ liệu dùng chung trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ (Điều 8): "Thông tin dữ liệu tổ chức giao thông và tai nạn giao thông được kết nối, chia sẻ, cung cấp cho Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia để thực hiện quản lý nhà nước xử lý điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, bảo đảm an toàn giao thông đường bộ".

H.M