TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam làm việc tại tỉnh Đắk Nông
06/11/2020 | 03:44  | cms-view-count: 37098

Ngày 6/11, Đoàn công tác của Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam do đồng chí Vũ Dương Châu – Trưởng Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam làm Trưởng đoàn đã có buổi việc tại tỉnh Đắk Nông kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và khảo sát việc thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng chí Phạm Thanh – TUV, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQ VN tỉnh cùng lãnh đạo các tổ chức thành viên, các cơ quan, đoàn thể của tỉnh tiếp và làm việc với Đoàn.

Theo báo cáo tại buổi làm việc, trong 5 năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, UBMTTQ VN các cấp trong tỉnh đã tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTG ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác tuyên truyền chủ trường, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc được thực hiện thường xuyên. MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai tốt các cuộc vận động các phong trào thi đua vùng đồng bào dân tộc thiểu số như phong trào "toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"... các hoạt động chăm lo, giúp đỡ người nghèo, thực hiện an sinh xã hội thu hút các cấp, các ngành, doanh nghiệp hưởng ứng tích cực. Công tác giám sát, phản biện xã hội đối với các chủ trương chính sách về dân tộc và công tác dân tộc được tăng cường; công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm đối với cán bộ người dân tộc thiểu số được quan tâm. Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định đã tạo sự đoàn kết gắn bó trong các dân tộc anh em, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc, đại diện các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan đã tham gia ý kiến về những kết quả đạt được cũng như những hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTG ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời kiến nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam tiếp tục quan tâm, hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết cho người nghèo, người dân tộc thiểu số nghèo của tỉnh; hỗ trợ khinh phí tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, trình độ cho người có uy tín trong đồng báo dân tộc thiểu số…

Đồng chí Vũ Dương Châu – Trưởng Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận, đồng chí Vũ Dương Châu – Trưởng Ban Dân tộc Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được của tỉnh trong việc thực hiện Kết luận số 01/KL-ĐCT, ngày 20/8/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam và Quyết định số 12/2018/QĐ-TTG ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị UBMTTQ VN tỉnh tiếp tục lồng ghép các nội dung công tác dân tộc vào chương trình hành động hàng năm; xây dựng các mô hình tổ chức thực hiện các phong trào "Vì người nghèo", "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"…; tăng cường giám sát, phản biện xã hội; thực hiện tốt công tác phát huy vai trò người có uy tín. Những kiến nghị, đề xuất của tỉnh đoàn công tác ghi nhận và sẽ có trách nhiệm tham mưu cho Trung ương trong thời gian tới.

Song Nguyên