TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thống nhất đề xuất kéo dài việc thực hiện chính sách thu hút, đãi ngộ bác sĩ, dược sĩ
02/12/2020 | 08:46  | cms-view-count: 23629

Chiều 1/12, dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế tổ chức họp đánh giá kết quả và đề xuất thực hiện Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh về việc Quy định chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2015-2020.

 

Các sở, ban, ngành thống nhất tham mưu UBND tỉnh kéo dài việc thực hiện Nghị quyết số 09 đến hết năm 2021

Trong giai đoạn 2015-2020, với việc thực hiện Nghị quyết 09 đã góp phần bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho ngành Y tế tỉnh. Cụ thể, năm 2014, có 6 bác sĩ/vạn dân, với 286 bác sĩ và sau 5 năm đã tăng lên 7,7 bác sĩ/vạn dân, với 491 bác sĩ. 

Nghị quyết số 09 được đánh giá là giải pháp đúng đắn góp phần giải quyết bài toán thiếu hụt nhân lực y tế, giúp các y bác sĩ yên tâm công tác tại địa phương.

Tại cuộc họp, đại diện các sở, ban, ngành liên quan đã trao đổi, bàn bạc, phân tích những ưu điểm, hạn chế cần điều chỉnh của chính sách cho phù hợp với tình hình thực tế địa phương. 

Các sở, ban, ngành thống nhất tham mưu UBND tỉnh kéo dài việc thực hiện Nghị quyết số 09 đến hết năm 2021 trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp lý liên quan.

Ngành Y tế chủ động xây dựng kế hoạch, tham mưu trình UBND tỉnh về chính sách thu hút, đãi ngộ đối với bác sĩ, dược sĩ đại học và sau đại học về công tác tại các cơ quan, đơn vị y tế công lập trên địa bàn tỉnh Đắk Nông trong giai đoạn tiếp theo một cách phù hợp, hiệu quả hơn.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử