TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
02/12/2020 | 10:55  | cms-view-count: 28687

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới đang diễn biến phức tạp, số trường hợp mắc liên tục gia tăng. Tình hình trong nước sau một thời gian khá dài chưa có ca lây nhiễm trong cộng đồng, nên đã xuất hiện tình trạng chủ quan, lơi lỏng các biện pháp phòng, chống dịch. Đến chiều ngày 30/11/2020, đã có trường hợp mắc Covid-19 lây nhiễm từ người cách ly tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa phương có lưu lượng giao thông rất lớn với tỉnh ta); vì vậy, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào tỉnh ta rất lớn. Để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 tại tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Văn bản yêu cầu các Sở, Ban, ngành, hội, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện quyết liệt một số nội dung sau:

a) Kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch các cấp, luôn sẵn sàng đảm bảo đáp ứng nhanh, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch khi có dịch bệnh xảy ra, không để lây lan ra cộng đồng.

b) Tiếp tục quán triệt tinh thần chống dịch với mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn với trách nhiệm người đứng đầu các địa phương, đơn vị trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19.

c) Thực hiện đeo khẩu trang tại nơi công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở y tế, chợ, siêu thị, bến xe, trên các phương tiện giao thông công cộng, nhà máy, xí nghiệp… Các sự kiện tập trung đông người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người tỉnh Đắk Nông.

d) Thường xuyên tổ chức kiểm tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm; xử lý các cá nhân vi phạm theo quy định tại Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế và Công văn số 6102/UBND-KGVX ngày 25/11/2020 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 117/2020/NĐ-CP.

2. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ tại khu vực biên giới, các khu vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đi về tại khu vực biên giới để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly và yêu cầu người cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với những người xung quanh để tránh lây lan. Thường xuyên kiểm tra việc thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung; đánh giá, phối hợp với đơn vị, địa phương liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch Covid-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng (nếu có).

4. Công an tỉnh tiếp tục quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh, rà soát các trường hợp đi về từ nước ngoài để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép.

5. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị y tế, nhất là các cơ sở khám, chữa bệnh tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin, báo, đài trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động cơ quan, tổ chức, người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo yêu cầu, hướng dẫn, khuyến nghị của ngành y tế và nêu cao tinh thần tương thân tương ái trong phòng, chống dịch bệnh.

- Theo dõi, thường xuyên báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch ở người tỉnh Đắk Nông về tình hình thực hiện, đề xuất biểu dương các ngành, địa phương thực hiện tốt, chấn chỉnh những nơi thực hiện chưa tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Các địa phương có biên giới chỉ đạo các cơ quan, Ban, ngành, đoàn thể tại địa phương phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức giám sát chặt chẽ tại khu vực biên giới, các khu vực cửa khẩu và rà soát các trường hợp đi về tại khu vực biên giới để phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm và yêu cầu thực hiện cách ly theo quy định.

- Chỉ đạo giám sát chặt chẽ việc tổ chức thực hiện cách ly tại các khu cách ly tập trung, cách ly theo yêu cầu, cách ly tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn quản lý; không để những người không có trách nhiệm vào các khu cách ly, yêu cầu người cách ly thực hiện đúng các quy định, thường xuyên đeo khẩu trang và không được tiếp xúc gần với những người xung quanh để tránh lây lan. Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc thực hiện cách ly; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch Covid-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.

- Chỉ đạo các ngành Y tế, Giáo dục, Văn hoá tại địa phương đôn đốc các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở lưu trú, trường học trên địa bàn tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19. Yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện việc tự đánh giá công tác phòng, chống dịch tại cơ sở.

H.M