TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đại hội Liên minh hợp tác xã tỉnh Đăk Nông nhiệm kỳ 2020-2025
03/12/2020 | 04:00  | cms-view-count: 61359

Ngày 03/12, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Liên minh hợp tác xã (HTX) tỉnh long trọng tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Tham dự có các đồng chí: Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; Trần Xuân Hải - UVBTVTU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 150 đại biểu chính thức về dự Đại hội.

Theo báo cáo của Liên minh HTX tỉnh, trong nhiệm kỳ qua, Liên minh HTX tỉnh đã tập trung vào các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, tích cực tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong việc cụ thể hóa các nghị quyết của Trung ương của tỉnh và thực hiện tốt các chính sách đặc thù của tỉnh nhằm khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, nhờ đó kinh tế tập thể, HTX đã có bước chuyển biến tích cực về chất lượng, số lượng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 262 tổ hợp tác; 167 HTX và 03 Liên hiệp HTX đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiều HTX đã mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đổi mới phương thức sản xuất nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hóa và xây dựng được chuỗi giá trị, đăng ký nhãn hiệu, thương hiệu, chỉ dẫn địa lý vùng, truy suất được nguồn gốc, sản phẩm đạt tiêu chuẩn trong nước và quốc tế.

Đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đại hội đề ra mục tiêu: Đến năm 2025 thu hút ít nhất từ 40-45% hộ nông dân trên địa bàn nông thôn tham gia các hình thức KTTT hoặc có sử dụng dịch vụ của HTX; bình quân mỗi năm thành lập mới từ 25 HTX trở lên; tỷ lệ Liên hiệp HTX, HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả, sản xuất gắn với chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh đạt 30%; tỷ trọng đóng góp vào GRDP của tỉnh đạt trên 2%...

Đồng chí Lê Văn Nghị - Phó Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam trang Bằng khen của Liên minh HTX Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trần Xuân Hải - UVBTV TU, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu giương và ghi nhận những nỗ lực của Liên minh HTX tỉnh, các HTX và các thành viên đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí đề nghị trong nhiệm kỳ tới Liên minh HTX tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết đề ra; tiếp tục củng cố tổ chức, nâng cao hiệu quả hoạt động, phát huy tốt vai trò cầu nối, gắn kết, tháo gỡ khó khăn cho HTX, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong phát triển KTTT, HTX; tăng cường sâu sát cơ sở; tích cực chủ động trong việc tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND ban hành chủ trương, cơ chế, chính sách, giải pháp hỗ trợ thúc đẩy KTTT; xây dựng, nhân rộng các mô hình HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị. Đồng chí cũng đề nghị bản thân các HTX phải tự nỗ lực vươn lên đổi mới cơ chế và hoạt động thích ứng với cơ chế thị trường nhằm tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh có hiệu quả.

Đồng chí Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh tặng Đại hội bức trướng với dồng chữ "Đoàn kết, đổi mới, hợp tác phát triển KTTT bền vững và hội nhập"

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Liên minh HTX tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 33 đồng chí. Bầu đoàn đại biểu gồm 09 đồng chí tham dự Đại hội Liên minh HTX Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Nguyễn Khải được bầu giữ chức Chủ tịch Liên minh HTX nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Tại Đại hội, Liên minh HTX Việt Nam và UBND tỉnh Đắk Nông đã tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Song Nguyên