TIN TỨC - SỰ KIỆN

Chủ tịch UBND tỉnh tặng 310 Thiếp mừng thọ cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
16/12/2020 | 08:41  | cms-view-count: 18489

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 về việc Tặng 310 Thiếp mừng thọ cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Theo đó, tặng 310 Thiếp mừng thọ cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2021. Trong đó: tặng 223 Thiếp mừng thọ cho người cao tuổi thọ 90 tuổi, và 87 Thiếp mừng thọ cho người cao tuổi thọ 95 tuổi.

Tặng 223 Thiếp mừng thọ cho người cao tuổi thọ 90 tuổi, gồm: huyện Krông Nô 21 người; thành Phố Gia Nghĩa 24 người; huyện Đắk R'Lấp 40 người; huyện Đắk Glong 19 người; huyện Đắk Song 30 người; huyện Đắk Mil 49 người; huyện Tuy Đức 13 người  và huyện Cư Jut 27 người.

Tặng  87 Thiếp mừng thọ cho người cao tuổi thọ 95 tuổi, gồm: huyện Krông Nô 11 người; thành Phố Gia Nghĩa 9 người; huyện Đắk R'Lấp 13 người; huyện Đắk Glong 5 người; huyện Đắk Song 9 người; huyện Đắk Mil 19 người; huyện Tuy Đức 7 người và huyện Cư Jut 14 người.

UBND tỉnh giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội Người cao tuổi tỉnh, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, tổ chức trao Thiếp mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh cho người cao tuổi thọ 90, 95 tuổi năm 2021 trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Xem chi tiết tại đây.

Huy Hoàng