TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
16/12/2020 | 02:32  | cms-view-count: 13823

Sáng 15/12, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc “Triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại các bộ, ngành, địa phương”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương chủ trì hội nghị.

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông có đồng chí Trần Xuân Hải – UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh.

Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Đắk Nông

Tại Hội nghị, lãnh đạo Bộ Tư pháp thông tin những nội dung cơ bản, giải pháp đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật theo tinh thần Kết luận số 80/KL-TW của Ban Bí thư và Quyết định số 1521/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân. 

Tại tỉnh Đắk Nông, trong 9 tháng năm 2020, Sở Tư pháp cơ quan thường trực Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh đã xây dựng và đưa vào hoạt động Trang thông tin điện tử phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Đắk Nông nhằm thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021"  đáp ứng nhu cầu tiếp cận thông tin pháp luật trước tình hình phức tạp của đại dịch Covid 19.

Cũng tại Hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của bộ, ngành, địa phương trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và đề xuất cơ chế tổ chức thực hiện Kết luận số 80/KL-TW và Quyết định số 1521/QĐ-TTg bảo đảm khả thi, hiệu quả phù hợp với bối cảnh, điều kiện tình hình thực tế.

Thông qua Hội nghị này nhằm thống nhất nhận thức của các cấp, các ngành về tinh thần, nội dung, giải pháp đổi mới công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Kết luận số 80/KL-TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Đồng thời cũng trao đổi, thảo luận để chia sẻ kinh nghiệm, phân tích, xác định các mô hình PBGDPL đang được triển khai hiệu quả tại bộ, ngành, địa phương; đề xuất, định hướng nghiên cứu nhân rộng để các bộ, ngành, địa phương có thể tham khảo, áp dụng phù hợp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác này trong thời gian tới./.


Huy Hoàng