TIN TỨC - SỰ KIỆN

Họp Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2020
16/12/2020 | 03:34  | cms-view-count: 13944

Sáng 16/12, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2020 tổ chức họp xét kết quả giải thưởng. Đồng chí Tôn Thị Ngọc Hạnh – TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh phiên họp

Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch-cơ quan thường trực, Giải thưởng VHNT tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2020 có 54 tác giả có tác phẩm, công trình VHNT tham gia xét tặng Giải thưởng Văn học, nghệ thuật tỉnh Đắk Nông lần thứ II năm 2020, thuộc 8 chuyên ngành: kiến trúc, văn học, âm nhạc, múa, mỹ thuật, nhiếp ảnh, sân khấu và văn nghệ dân gian.

Qua chấm chọn, sơ tuyển, đánh giá tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật Hội đồng đã tuyển chọn ra các tác phẩm thuộc các chuyên ngành để xét tặng gồm: văn học có 8 tác phẩm; mỹ thuật có 10 tác tác phẩm; nhiếp ảnh có 7 tác phẩm; múa có 2 tác phẩm; âm nhạc có 2 tác phẩm; kiến trúc có 01 tác phẩm; sân khấu có 1 tác phẩm; văn nghệ dân gian có 1 tác phẩm.

Tại cuộc họp, Hội đồng xét tặng giải thưởng tỉnh, tiểu ban chuyên ngành thảo luận, bỏ phiếu xét trao giải theo từng chuyên ngành cụ thể.

Tấn Lê