TIN TỨC - SỰ KIỆN

Xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, tăng cường quốc phòng, an ninh
05/01/2021 | 10:39  | cms-view-count: 11227

Năm 2020, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tham mưu hiệu quả và làm nòng cốt trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững chắc, tạo tiềm lực mọi mặt cho nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh vững chắc

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương năm 2021, đồng chí Nguyễn Đình Trung, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Quân sự-quốc phòng địa phương có vị trí, ý nghĩa rất quan trọng, là một bộ phận cấu thành nền quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc...

Lãnh đạo TP. Gia Nghĩa tặng quà, động viên thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2020

Quán triệt quan điểm đó, năm 2020 dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tham mưu của LLVT, nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương của tỉnh đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội.

Năm 2020, trên cơ sở tham mưu của LLVT tỉnh, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục tập trung lãnh đạo xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh đi vào chiều sâu, bảo đảm đủ sức tự giải quyết các tình huống quốc phòng, an ninh trên từng địa bàn. Địa phương tập trung triển khai, bố trí lực lượng và xây dựng các tiềm lực, nâng cao khả năng phòng thủ của tỉnh, bảo đảm đối phó thắng lợi với mọi âm mưu và hành động chống phá của các thế lực thù địch.

Cùng với hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, lực lượng bộ đội địa phương, dân quân, tự vệ và dự bị động viên được quan tâm chăm lo xây dựng, có độ tin cậy, sẵn sàng chiến đấu cao, từng bước nâng chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hoạt động đối ngoại quân sự, ngoại giao nhân dân có chiều sâu, hiệu quả thiết thực. Hợp tác quốc phòng tiếp tục được củng cố, phát triển sâu rộng, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hòa bình, ổn định và phát triển.

Các lực lượng phối hợp chặt chẽ

Các lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, nhiệm vụ quốc phòng theo Nghị định số 03 của Chính phủ.

Cụ thể, thực hiện quy chế phối hợp, các lực lượng đã chủ động, phối hợp nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời tham mưu tỉnh chỉ đạo xử lý các tình huống phức tạp, nhất là trên tuyến biên giới. Các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn những âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động tác động vào địa bàn, giữ vững ổn định chính trị, không để bị động bất ngờ được triển khai quyết liệt.

Cùng với tuyên truyền, vận động người dân tại các địa bàn biên giới, trọng điểm, phức tạp, các bên cùng phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh về bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nổi bật là các hoạt động phòng chống tội phạm, ma túy và triệt xóa các băng ổ, nhóm hoạt động theo kiểu "xã hội đen", tội phạm có tổ chức, vượt biên, xâm nhập trái phép trên tuyến biên giới…

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, tỉnh đã chỉ đạo và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, với việc triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp để vừa quyết liệt phòng, chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội.

Các địa phương huy động lực lượng dân quân phối hợp với đồn biên phòng, bộ đội thường trực tổ chức kiểm tra, kiểm soát giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, đặc biệt là thời điểm xảy ra dịch Covid-19, bệnh bạch hầu, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Dân quân xã Đắk Lao (Đắk Mil) phối hợp với Đồn biên phòng Đắk Lao chốt chặn, phòng chống dịch Covid-19

Phải xem là nhiệm vụ trọng yếu

Năm 2021, toàn tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 về nhiệm vụ quân sự-quốc phòng địa phương, nhất là Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII.

Trên cơ sở đó, toàn tỉnh phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền và vai trò tham mưu của các cơ quan chức năng trong xây dựng các tiềm lực khu vực phòng thủ, gắn phát triển kinh tế-xã hội với củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung, cùng với tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp phải coi quân sự-quốc phòng địa phương là nhiệm vụ trọng yếu, để từ đó có sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả ở địa phương, cơ quan, đơn vị mình.

Trong đó, người đứng đầu phải nêu cao vai trò trách nhiệm đối với công tác quân sự-quốc phòng địa phương, bảo đảm triển khai thực hiện triệt để, hiệu quả trong thực tiễn. Công tác tuyên truyền giáo dục quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực chính trị, tinh thần, khối đại đoàn kết toàn dân, cơ sở chính trị vững mạnh trong khu vực phòng thủ cần được tiếp tục đẩy mạnh.

Quan điểm kết hợp phát triển kinh tế-xã hội, văn hóa, khoa học-công nghệ với tăng cường tiềm lực, thế trận quốc phòng, an ninh phải được thực hiện nghiêm. Trong quy hoạch phát triển cần phải gắn các đề án, dự án với nhiệm vụ phòng thủ của địa phương, bảo đảm cho việc phát triển kinh tế - xã hội luôn đi song song với củng cố quốc phòng - an ninh.

Theo báo Đắk Nông điện tử