TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021
06/01/2021 | 08:34  | cms-view-count: 10429

Chiều ngày 5/1, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh (HĐQT NHCSXH) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động tín dụng chính sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Nguyễn Đình Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH chủ trì.

Theo báo cáo, năm 2020 là năm gặp nhiều khó khăn do thiên tai dịch bệnh diễn biến phức tạp ảnh hưởng lớn đến toàn bộ nền kinh tế của tỉnh, đặc biệt là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn sinh sống tại các vùng nông thôn trên địa bàn toàn tỉnh. Trước những khó khăn trên, Chi nhánh NHCSXH tỉnh đã luôn khẳng định vai trò đồng hành cùng với khó khăn của người dân, chủ động tham mưu NHCSXH trung ương và lãnh đạo UBND tỉnh quan tâm, bổ sung thêm nguồn vốn tín dụng ưu đãi để giúp cho người dân có vốn đầu tư sản xuất, vượt qua khó khăn, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, phục vụ phát triển kinh tế theo hướng bền vững của tỉnh.

Tính đến 31/12/2020, tổng nguồn vốn thực hiện đạt 2.898 tỷ đồng, tăng so với năm 2019 là 219 tỷ đồng, tỷ lệ tăng 8,16%. Trong đó: Nguồn vốn Trung ương đạt 2.736 tỷ đồng, tăng 187 tỷ đồng so với đầu năm. Nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương là 162 tỷ đồng, tăng 32 tỷ đồng so với năm 2019.

Lãnh đạo NHCSXH chi nhánh tỉnh báo cáo kết quả hoạt động năm 2020

Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp 29.592 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách với doanh số cho vay là 1.054 tỷ đồng, giúp 6.944 lượt hộ sống ở vùng nông thôn cải tạo, sửa chữa, xây dựng mới 13.888 công trình nước sạch và nhà vệ sinh hợp chuẩn, giúp 8.034 hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Tổng dư nợ đạt 2.888 tỷ đồng với 68.921 hộ còn dư nợ, tăng 218 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 8,16%. Công tác huy động tiền gửi từ tổ chức, cá nhân và tiết kiệm của tổ viên theo quy ước hoạt động tổ TK&VV đạt 289 tỷ đồng, tăng 65 tỷ đồng so với năm 2019, đạt 100% kế hoạch giao. Chi nhánh NHCSXH đã tổ chức cho vay bổ sung, gia hạn, giãn nợ và đề nghị xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

Phát biểu kết luận, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Trung đề nghị năm 2021, các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo tốt hoạt động tín dụng chính sách tại địa bàn; tiếp tục triển khai sâu, rộng Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý người vay vốn gắn với việc tư vấn, hưỡng dẫn tạo điều kiện cho người vay vốn tiếp cận và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh.

Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tặng Giấy khen cho các tổ chức, cá nhân

Nhân dịp này, Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã tặng giấy khen cho các tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác triển khai nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh năm 2020.

Song nguyên