TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021
15/01/2021 | 03:15  | cms-view-count: 8059

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn Quý I năm 2021 theo Công văn số 208/VPCP-QHQT ngày 09/01/2021 của Văn phòng Chính phủ.  Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban hành công văn số 252/UBND-KGVX, yêu cầu các Sở, Ban, ngành, các hội, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai, chuẩn bị các điều kiện cần thiết liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 khi tiếp nhận công dân ở nước ngoài về nước như sau:

Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện Công văn số 162/UBND-KGVX ngày 11/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 01/CT-TTg ngày 05/01/2021 và các văn bản liên quan về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp thực hiện nghiêm ngặt việc tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi y tế đối với người đã hết hạn cách ly tập trung (nếu có); Sở Y tế có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện việc tiếp nhận, vận chuyển, theo dõi y tế đối với người đã hết hạn cách ly tập trung theo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai đến các cơ quan báo chí, truyền thông trên địa bàn tỉnh phối hợp với Sở Y tế thông tin chính xác với liều lượng phù hợp về tình hình dịch bệnh trong, ngoài nước và trên địa bàn tỉnh tránh gây xáo trộn dư luận và ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tại địa phương phối hợp với Sở Y tế, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở cách ly (ngoài các khu do Quân đội quản lý) đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Các trường hợp nhập cảnh theo diện cách ly ngắn ngày đến tỉnh đều phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, trừ các trường hợp đặc biệt do Bộ Ngoại giao xem xét, quyết định.

- Chỉ đạo chính quyền cơ sở tăng cường tuyên truyền, vận động các gia đình có người thân đang ở nước ngoài muốn về nước tuyệt đối không nhập cảnh trái phép. Đối với các trường hợp về nước đến tỉnh Đắk Nông bằng đường bộ có hoàn cảnh thực sự khó khăn được Nhà nước xem xét, hỗ trợ kinh phí cách ly.

Huy Hoàng