TIN TỨC - SỰ KIỆN

Nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh
23/02/2021 | 09:43  | cms-view-count: 14421

Ngày 23/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 809/UBND-KGVX, yêu cầu các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung về Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau:

Yêu cầu UBND các huyện, thành phố:

Thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3361/UBND-KGVX, ngày 17/7/2019 về việc tăng cường thực hiện Kế hoạch xây dựng bể bơi trong các trường tiểu học công lập trên địa bàn tỉnh.

Đối với các bể bơi đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng: Tiếp tục chỉ đạo quản lý, bảo quản, khai thác hiệu quả; bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quá trình vận hành và sử dụng.

Khẩn trương khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với những bể bơi đã thực hiện xây dựng từ năm 2018 - 2020.

Riêng UBND huyện Đắk R'Lấp: Khẩn trương đề xuất Sở Tài chính tham mưu cấp có thẩm quyền bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu để xây dựng bể bơi di động tại Trường tiểu học Phan Đình Phùng, hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 30/4/2021. Trường hợp chậm trễ, đơn vị chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các đơn vị rà roát các bể bơi đã được đầu tư, xây dựng, đề xuất bổ sung nguồn kinh phí hoàn thiện các hạng mục phụ trợ để bảo đảm an toàn, hiệu quả trong quá trình vận hành sử dụng;

Sở Xây dựng: Chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định điều chỉnh thiết kế mẫu về diện tích và các hạng mục bể bơi bảo đảm vệ sinh, an toàn trong quá trình vận hành, sử dụng.

Sở Tài chính: Khẩn trương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu để xây dựng bể bơi di động tại Trường tiểu học Phan Đình Phùng, huyện Đắk R'Lấp; Tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch, mẫu thiết kế kèm theo Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 04/10/2017 và Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 để tiếp tục đầu tư xây dựng bể bơi cho các đơn vị giai đoạn từ nay đến năm 2025.

Sở Y tế phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức tập huấn kỹ năng về công tác xử lý, khử khuẩn bể bơi cho các trường đã được xây dựng bể bơi và dự kiến sẽ được đầu tư bể bơi để bảo đảm sức khỏe cho giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học bơi.

Huy Hoàng