TIN TỨC - SỰ KIỆN

Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và 14 đơn vị bầu đại biểu HĐND tỉnh
26/02/2021 | 09:06  | cms-view-count: 16862

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Nông, địa phương đã trình Hội đồng bầu cử quốc gia số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Cụ thể, tỉnh Đắk Nông có 2 đơn vị bầu cử ĐBQH khóa XV gồm: đơn vị bầu cử số 1 (Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil); đơn vị bầu cử số 2 (Đắk Song, Đắk Glong, Đắk R'lấp, Tuy Đức, TP. Gia Nghĩa). Mỗi đơn vị bầu cử được bầu 3 ĐBQH.

14 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 gồm: TP. Gia Nghĩa và huyện Tuy Đức mỗi địa phương 1 đơn vị bầu cử; 6 huyện còn lại mỗi địa phương có 2 đơn vị bầu cử.

Nhiệm kỳ 2021-2026, tỉnh bầu 52 đại biểu HĐND tỉnh, ít hơn 1 đại biểu so với nhiệm kỳ 2016 -2021.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử