TIN TỨC - SỰ KIỆN

Gần 28.000 hộ được tiếp cận vốn từ chương trình nước sạch
26/02/2021 | 09:08  | cms-view-count: 16910

Tính đến hết tháng 2/2020, Đắk Nông có 27.376 lượt hộ dân được tiếp cận vốn từ chương trình cho vay nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn mà NHCSXH tỉnh triển khai. Tổng dư nợ của các hộ vay đến hết năm 2020 là hơn 400 tỷ đồng.

 

Ảnh minh họa

Các công trình được người dân đầu tư từ nguồn vốn vay ưu đãi như: bể Bioga, công trình tự hoại, bể lọc nước, giếng khoan… Nhờ nguồn vốn vay này, môi trường nông thôn tại nhiều địa phương đã được cải thiện, góp phần thực hiện hiệu quả tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Theo Báo Đắk Nông Điện tử