TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tham mưu thực hiện tốt công tác tổ chức, xây dựng Đảng

14/10/2021 | 10:30 AM  | cms-view-count: 54195
Với tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, chủ động, sáng tạo, ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiều chủ trương, giải pháp về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên và...

Chương trình “Khát vọng Đắk Nông”

14/10/2021 | 09:57 AM  | cms-view-count: 44827
Nhân kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10), sáng 13/10/2021, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh đã tổ chức Chương trình “Khát vọng Đắk Nông”. Chương trình được kết nối với các điểm cầu tại...

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 21 người lao động trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

14/10/2021 | 09:44 AM  | cms-view-count: 28567
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1712/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ 21 người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trên địa bàn thành phố...

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 123 người lao động tự do trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa

14/10/2021 | 09:31 AM  | cms-view-count: 28445
UBND vừa ban hành Quyết định số 1711/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn thành phố Gia Nghĩa theo Quyết...

Triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19

14/10/2021 | 09:21 AM  | cms-view-count: 36217
UBND tỉnh vừa ban hành Công văn số 5940/UBND-KGVX, về việc triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Thông báo số 264/TB-VPCP ngày 10/10/2021. ...

Phê duyệt danh sách hỗ trợ 741 người lao động tự do trên địa bàn huyện Cứ Jút

13/10/2021 | 09:36 AM  | cms-view-count: 27114
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1705/QĐ-UBND, về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ đối với người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) trên địa bàn huyện Cứ Jút theo...

Tổ chức Chương trình "Khát vọng Đắk Nông"

12/10/2021 | 03:46 PM  | cms-view-count: 35307
UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 695/KH-UBND, về việc tổ chức Chương trình "Khát vọng Đắk Nông". Theo đó, nhằm động viên, tôn vinh các doanh nhân, doanh nghiệp của tỉnh trong việc xây dựng...

Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng

12/10/2021 | 03:44 PM  | cms-view-count: 52770
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1703/QĐ-UBND, về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính(TTHC) mới ban hành; sửa đổi, bổ sung; thay thế; bãi bỏ và cắt giảm thời gian giải quyết thuộc thẩm...

Hội nghị kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh

12/10/2021 | 02:56 PM  | cms-view-count: 88717
Ngày 09/10/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm tìm ra các giải pháp phù hợp để tháo gỡ khó khăn...

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030

12/10/2021 | 10:08 AM  | cms-view-count: 39750
Để triển khai có hiệu quả công tác cải cách hành chính (CCHC), nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác CCHC theo Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày...