TIN TỨC - SỰ KIỆN

Phấn đấu tất cả các khu công nghiệp đều có thiết chế công đoàn

05/11/2020 | 02:44 PM  | cms-view-count: 10144
Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 655/QĐ-TTg ngày 12/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công...

Công bố Danh mục 38 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn thực phẩm, Lưu thông hàng hóa, Hóa chất và Kinh doanh khí thuộc phẩm quyền quản lý của Sở Công Thương

05/11/2020 | 10:46 AM  | cms-view-count: 32389
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số  1621/QĐ-UBND  ngày 2/11/2020 về việc Công bố Danh mục 38 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực An toàn...

Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng tháng 10/2020 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020

04/11/2020 | 04:02 PM  | cms-view-count: 27786
Sáng ngày 4/11, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội an ninh quốc phòng tháng 10/2020 và triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2020.

Kết quả quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và xử lý các hành vi lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ 9 tháng đầu năm 2020

04/11/2020 | 03:31 PM  | cms-view-count: 6497
Trong thời gian qua được sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của UBND tỉnh, chính quyền các địa phương đã quan tâm, chú trọng hơn trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ và...

Danh mục các văn bản ôn tập xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông

04/11/2020 | 08:51 AM  | cms-view-count: 7987
Thực hiện Kế hoạch số 231/KH-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2020 của UBND tỉnh về việc xét tuyển vào vị trí việc làm đối với sinh viên cử tuyển tỉnh Đắk Nông; Kế hoạch số 427/KH-UBND ngày 12/8/2020 của...

Góp ý đối với dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ

04/11/2020 | 08:40 AM  | cms-view-count: 6552
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông về việc đóng góp ý kiến Dự án Luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ; ngày 30/10/2020 Ban an toàn giao thông tỉnh đã...

Hướng dẫn tổ chức tập huấn nghiệp vụ vận tải và an toàn giao thông cho người lái xe, nhân viên phục vụ trên xe tại các đơn vị kinh doanh vận tải

04/11/2020 | 07:42 AM  | cms-view-count: 4473
Thực hiện Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/05/2020 của Bộ trưởng...

Triển khai thi hành Luật Thanh niên

04/11/2020 | 07:12 AM  | cms-view-count: 8106
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh niên.

Tăng cường quản lý nhà nước hoạt động đấu giá tài sản

04/11/2020 | 07:11 AM  | cms-view-count: 7979
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 40/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đấu giá tài sản.

Tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám, chữa bệnh

04/11/2020 | 07:08 AM  | cms-view-count: 32839
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 131/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức, hoạt động dược lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo đó, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không tổ chức khoa dược vẫn...