Vang mãi lời Tuyên ngôn Độc lập

02/09/2019 | 03:06 PM  | cms-view-count: 37059
74 năm đã qua nhưng bản Tuyên ngôn Độc lập vẫn vang vọng non sông, thấm sâu vào trái tim người Việt Nam. Ngày Quốc khánh - Tết Độc lập, mỗi người dân Việt Nam đều có quyền tự hào về thành quả cách...

Đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới, giải thể doanh nghiệp nhà nước năm 2019

01/09/2019 | 08:01 PM  | cms-view-count: 83641
Ngày 18/7/2019, UBND tỉnh ban hành Công văn số 3395/UBND-KTTH giao các Sở, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện một số nhiệm vụ về công tác sắp xếp, đổi mới, giải thể các...

Tư tưởng Hồ Chí Minh và Di chúc của Người soi rọi, dẫn dắt toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta

01/09/2019 | 11:48 AM  | cms-view-count: 30060
Phát biểu tại Lễ kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Người đi xa (2/9/1969-2/9/2019), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ: 50 năm qua, Tư tưởng Hồ Chí Minh...

Lan tỏa mạnh mẽ việc học và làm theo Bác

01/09/2019 | 11:37 AM  | cms-view-count: 25842
Theo đánh giá của Tỉnh ủy, sau 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, nhận thức về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ,...

Đắk Nông sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động

01/09/2019 | 11:33 AM  | cms-view-count: 69561
Bám sát tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW về “Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về tiếp...

Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

01/09/2019 | 11:23 AM  | cms-view-count: 20671
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình trên địa bàn tỉnh

01/09/2019 | 11:18 AM  | cms-view-count: 60918
Sáng ngày 30/8, Sở Nông nghiệp và PTNN đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo lãnh đạo các...

Bác Hồ với “Quê hương nghĩa trọng tình cao”

30/08/2019 | 02:34 PM  | cms-view-count: 25757
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động, phong phú, nhiều hy sinh, gian khổ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có 2 lần về thăm quê hương. Toàn bộ tâm trí, sức lực và cả cuộc đời cao đẹp của...

Chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh

29/08/2019 | 08:11 PM  | cms-view-count: 53906
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn...

Năm học mới, xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm theo hướng quy chuẩn

29/08/2019 | 03:20 PM  | cms-view-count: 44060
Năm học 2019-2020, từ các nguồn vốn khác nhau, ngành Giáo dục các huyện, thị xã đã được đầu tư 234,4 tỷ đồng xây dựng mới các phòng học và các công trình phụ trợ theo quy chuẩn. Nhiều trường học...