Tỏa sáng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”

01/09/2019 | 11:23 AM  | cms-view-count: 20874
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 788 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình trên địa bàn tỉnh

01/09/2019 | 11:18 AM  | cms-view-count: 61036
Sáng ngày 30/8, Sở Nông nghiệp và PTNN đã tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao điển hình trên địa bàn tỉnh. Tham dự Hội nghị có lãnh đạo lãnh đạo các...

Bác Hồ với “Quê hương nghĩa trọng tình cao”

30/08/2019 | 02:34 PM  | cms-view-count: 26261
Trong cuộc đời hoạt động cách mạng sôi động, phong phú, nhiều hy sinh, gian khổ của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có 2 lần về thăm quê hương. Toàn bộ tâm trí, sức lực và cả cuộc đời cao đẹp của...

Chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh

29/08/2019 | 08:11 PM  | cms-view-count: 54063
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý của địa phương, giai đoạn...

Năm học mới, xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm theo hướng quy chuẩn

29/08/2019 | 03:20 PM  | cms-view-count: 44411
Năm học 2019-2020, từ các nguồn vốn khác nhau, ngành Giáo dục các huyện, thị xã đã được đầu tư 234,4 tỷ đồng xây dựng mới các phòng học và các công trình phụ trợ theo quy chuẩn. Nhiều trường học...

Các huyện, thị xã được bổ sung 634 biên chế giáo viên mầm non

29/08/2019 | 03:14 PM  | cms-view-count: 92095
Ngày 29/8, UBND tỉnh đã có Quyết định số 1459/QĐ-UBND về việc tạm giao bổ sung số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2019 của tỉnh Đắk Nông; trong đó nêu rõ bổ sung 634...

UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp Lễ Quốc khánh 02/9

29/08/2019 | 03:11 PM  | cms-view-count: 28955
Thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công văn số 7634/VPCP-TH ngày 26 tháng 8 năm 2019 về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9; UBND tỉnh vừa ban hành...

Công điện triển khai ứng phó bão số 4

29/08/2019 | 03:10 PM  | cms-view-count: 29753
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, các bộ, ngành, địa phương không được chủ quan, tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến, chủ động triển khai các phương án...

Hướng dẫn mức chi biên soạn tài liệu giáo dục của địa phương

29/08/2019 | 03:08 PM  | cms-view-count: 29168
Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 51/2019/TT-BTC hướng dẫn xây dựng dự toán, thanh quyết toán kinh phí biên soạn, thẩm định tài liệu giáo dục của địa phương thực hiện chương trình, sách giáo...

Di chúc của Bác - sức sống mãnh liệt, giá trị trường tồn

29/08/2019 | 03:04 PM  | cms-view-count: 33946
50 năm đã trôi qua, nhưng Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang sức sống mãnh liệt và giá trị trường tồn, vẫn là ánh sáng soi đường cho sự nghiệp cách mạng nước ta, là nguồn động viên, cổ vũ...