TIN TỨC - SỰ KIỆN

Tổ chức triển khai thực hiện thật tốt ngay từ đầu năm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

28/12/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 13469
Năm 2021 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Vì vậy, Chính phủ, chính quyền các địa phương và toàn hệ thống chính trị cần chủ động, tích cực quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện thật tốt...

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương

28/12/2020 | 03:34 PM  | cms-view-count: 12697
Sáng nay, 28/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khai mạc Hội nghị Chính phủ với địa phương. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Thủ tướng.

Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương

28/12/2020 | 03:28 PM  | cms-view-count: 20966
Sáng 28/12, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương nhằm đánh giá, tổng kết nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong năm 2020 và cả chặng đường 5 năm 2016 - 2020, đề ra nhiệm...

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi điện chúc mừng kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Pháp và 100 năm Đại hội Tours

25/12/2020 | 08:01 AM  | cms-view-count: 18150
Được thành lập năm 1920 bởi đại diện ưu tú của những người cộng sản và nhân dân lao động Pháp, trong đó có sự tham gia của đồng chí Nguyễn Ái Quốc (tức Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của nhân dân...

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII diễn ra từ ngày 25/1-2/2/2021

25/12/2020 | 07:59 AM  | cms-view-count: 20891
Tại Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII họp từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc XIII của...

Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch năm 2021

25/12/2020 | 07:57 AM  | cms-view-count: 19379
Chiều 24/12, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Thủ tướng Chính phủ...

Ngành Giao thông Vân tải Tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016 – 2025, triển khai kế hoạch 2021 – 2025

24/12/2020 | 03:16 PM  | cms-view-count: 29765
Ngày 24/12, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2020 và triển khai kế hoạch năm 2021, nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn 2021 - 2025 của ngành Giao thông Vận tải. Phó...

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2021

23/12/2020 | 03:30 PM  | cms-view-count: 25763
Sáng 23/12, tại Hà Nội, Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác Tư pháp năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo...

Hội nghị quán triệt Kết luận số 809-KL/TU ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch số 433/KH-UBND ngày 13/8/2020 của UBND tỉnh

23/12/2020 | 03:18 PM  | cms-view-count: 40999
Chiều 22/12, UBND tỉnh tổ chức tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận Số 809-KL/TU, ngày 19/5/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai Kế hoạch Số 433/KH-UBND, ngày 13/8/2020...

Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2021)

23/12/2020 | 09:48 AM  | cms-view-count: 19910
Ngày 03/12/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 160-HD/BTGTW  hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 –...