TIN TỨC - SỰ KIỆN

UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017

24/01/2017 | 02:46 PM  | cms-view-count: 1582
Thực hiện Công văn số 06/TTCP-BTCDTW ngày 09/01/2017 của Thanh tra Chính phủ và Công văn số 02/TDTW-TTCP ngày 13/01/2017 của Trụ sở tiếp công dân Trung ương về việc tăng cường công tác tiếp công...

UBND tỉnh phê duyệt Phương án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư để thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

24/01/2017 | 02:44 PM  | cms-view-count: 2960
Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 176/QĐ-UBND về việc Về việc phê duyệt Phương án giao khoán quản lý, bảo vệ rừng cho các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư...

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến môi trường của trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà, thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong

24/01/2017 | 02:42 PM  | cms-view-count: 1570
Ngày 23/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 448/UBND-NN về việc xử lý một số vấn đề liên quan đến môi trường của trang trại chăn nuôi heo Cúc Hà, thôn 7, xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong.

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc hỗ trợ quỹ đất xây dựng cơ sở hoạt động cho Hội người mù tỉnh

20/01/2017 | 03:00 PM  | cms-view-count: 1608
Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 330/UBND-NN về việc bố trí nơi làm việc cho Hội người mù tỉnh trong khu đất xây dựng Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh

Chỉ đạo của UBND tỉnh về việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp đất đai tại các dự án đầu tư sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh

20/01/2017 | 02:55 PM  | cms-view-count: 1477
Ngày 17/01/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 311/UBND-NN nhằm chỉ đạo Thường trực Huyện ủy và UBND các huyện Tuy Đức, Đắk Glong, Krông Nô về việc xử lý các vấn đề liên quan đến việc tranh chấp...

UBND tỉnh ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

20/01/2017 | 02:51 PM  | cms-view-count: 1661
Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 120/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng trên địa...

Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng Thủy văn, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý chuyên ngành của Sở Tài nguyên và Môi trường

20/01/2017 | 02:49 PM  | cms-view-count: 1670
  Ngày 19/01/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 126/QĐ-UBND về việc công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn, Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền quản lý chuyên...

Quyết định về việc thu hồi đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên để giao cho Công ty Cổ phần VRG - Đắk Nông quản lý để sử dụng xây dựng lòng hồ thủy điện Đắk Sin 1

19/01/2017 | 03:10 PM  | cms-view-count: 1658
Ngày 18/01/2017, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 110/QĐ-UBND về việc thu hồi Thu hồi 6.705,6 m 2  đất của Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Cát Tiên tại Vị trí khu đất: Tại thôn 14,...

Quyết định của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017

19/01/2017 | 03:08 PM  | cms-view-count: 2714
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 100/QĐ-UBND nhằm giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2017.  UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính...

UBND tỉnh ban hành Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020

19/01/2017 | 03:06 PM  | cms-view-count: 1593
Ngày 13/01/2017,UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 77/QĐ-UBND về việc ban hành chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020.